Share:


Electronic document management in building design

    Linas Gabrielaitis Affiliation
    ; Romualdas Baušys Affiliation

Abstract


The problem of managing digital design data including drawings, specifications and other technical data in building design and construction units is a real challenge, especially when there is a need to structure the design information across building design companies. The main difficulty in this information management is the shortage of unified rules (or standards) concerning the ways how the digital design data should be gathered, archived, and preserved in the most efficient way for building design and construction units. The most important issue addressed in this work, is the standardised reference of all design data definitions.


Statinių projektavimo elektroninės dokumentacijos valdymas


Santrauka. Statinių projektavimo ir statybos įmonių didžiausia problema – įvairios techninės dokumentacijos valdymas. Jai valdyti reikalingi sprendimai, kurie leistų šiuos duomenis optimaliai tvarkyti ir panaudoti kitose verslo srityse. Pagrindinis sunkumas valdant techninę dokumentaciją – nebuvimas taisyklių, kaip projektavimo metu gimstančios informacijos srautai turi būti surenkami, tvarkomi, archyvuojami bei publikuojami projektų dalyviams įmonėje ir už jos ribų. Šio darbo tikslas – pateikti keletą taisyklių, kaip parengti statinių projektavimo bei statybos įmonės techninės dokumentacijos valdymo procesų optimizavimo programą.


Raktiniai žodžiai: automatizuoto projektavimo sistemos, elektroninės dokumentacijos valdymas, informacinės technologijos statyboje.


First Published Online: 14 Oct 2010


Keyword : computer‐aided design, electronic document management, building information technology

How to Cite
Gabrielaitis, L., & Baušys, R. (2006). Electronic document management in building design. Journal of Civil Engineering and Management, 12(2), 103-108. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636381
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
361
PDF Downloads
260
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.