Share:


Factors affecting labour productivity in building projects in the Gaza strip

    Adnan Enshassi Affiliation
    ; Sherif Mohamed Affiliation
    ; Peter Eduard Mayer Affiliation

Abstract

Productivity remains an intriguing subject and a dominant issue in the construction sector, promising cost savings and efficient usage of resources. Productivity is one of the most important issues in both developed and developing countries. The developed countries are aware of the importance of economic growth and social welfare. The developing countries which face unemployment problems, inflation and resource scarcity seek to utilise resources and in such a way to achieve economic growth and improve citizens’ lives. Productivity is an issue of particular importance to projects located within the Gaza Strip, as it is considered a newly‐developed area, and a huge number of projects have been planned for the near future. The aim of this research is to identify factors affecting labour productivity within building projects, and to rank these factors according to their relative importance from a contractor's viewpoint. The analysis of 45 factors considered in a survey indicates that the main factors negatively affecting labour productivity are: material shortage, lack of labour experience, lack of labour surveillance, misunderstandings between labour and superintendent, and drawings and specification alteration during execution.


Veiksniai, lemiantys darbo jėgos produktyvumą statybos projektuose gazos ruože


Santrauka


Produktyvumas vis dar išlieka viena iš labiausiai dominančių ir svarstomų statybos sektoriaus klausimų. Tai lemia sąnaudų ir išlaidų taupymą, efektyvų išteklių naudojimą. Produktyvumas yra vienas iš svarbiausių tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių šalių klausimų. Besivystančios šalys, kurios susiduria su nedarbo problemomis, infliacija ir išteklių stoka, siekia panaudoti turimus išteklius taip, kad būtų pasiektas ekonomikos augimas ir gerėtų piliečių gyvenimas. Produktyvumas yra viena iš problemų, turinčių itin daug reikšmės projektuose, vykdomuose Gazos ruože, kadangi ji yra laikoma naujai susiformavusia zona, kurioje artimoje ateityje numatyta vykdyti daug projektų. Šio tyrimo tikslas yra nustatyti veiksnius, veikiančius darbo jėgos produktyvumą statybos projektuose ir suskirstyti juos pagal sąlygišką svarbą rangovo požiūriu. Remiantis apklausa, buvo atlikta 45 veiksnių analizė, kurioje buvo išskirti pagrindiniai veiksniai, darantys neigiamą poveikį darbo jėgos produktyvumui: tai medžiagų, patirties, kontrolės trūkumas, darbuotojų ir darbų vykdytojų santykiai, brėžinių bei specifikacijų kitimas vykdant darbus.


Reikšminiai žodžiai: produktyvumas, darbo jėga, statybos projektai, gerinimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : productivity, labour, building projects, improvement

How to Cite
Enshassi, A., Mohamed, S., & Mayer, P. E. (2007). Factors affecting labour productivity in building projects in the Gaza strip. Journal of Civil Engineering and Management, 13(4), 245-254. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636444
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
563
PDF Downloads
312