Share:


The effect of electrostatic activation parameters on the rheologic and strength properties of fine‐grained concrete

    Nickolay Zaichenko Affiliation
    ; Nickolay Golodenko Affiliation
    ; Alexander Khalyushev Affiliation

Abstract

The use of supplementary materials (limestone or pozzolans) as partial replacement of Portland cement to obtain a high‐performance concrete has received considerable attention in recent years. However, these materials suffer from some shortcomings ‐ limestone filler addition causes an increase of hydration at early ages but it can reduce the later strength due to the dilution effect, fly‐ash improves the concrete strength at later ages. To eliminate this problem the method of activation of Portland cement and fillers in electrostatic‐corona field has been developed. By the optimal activation parameters the rheological properties of concrete mixtures as well as concrete strength are increased.


Elektrostatinės aktyvacijos parametrų įtaka smulkiagrūdžio betono reologinėms ir mechaninėms savybėms


Santrauka


Pastaraisiais metais siekiant gauti aukšto stiprio betoną jo mišiniui gaminti naudojami cementą pakeičiantys priedai (kalkės ar pucolanai). Tačiau šių medžiagų naudojimas sukelia nepageidaujamus efektus. Naudojant kalkes greitėja hidratacijos reakcija ankstyvajame amžiuje. Be to, dėl dilantiškumo efekto gali sumažėti betono stiprumas. Pelenai padidina betono stiprumą tik vėlesniame amžiuje. Šiai problemai spręsti pasiūlytas Portland cemento ir priedų elektrostatinės aktyvacijos metodas. Parinkus optimalius aktyvacijos parametrus, betono reologinės ir mechaninės savybės pagerėja.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: aktyvacija, elektrostatinis laukas, betonas, klampumas, gniuždomasis stipris, pelenai, kalkės.

Keyword : activation, corona-electrostatic field, concrete, viscosity, compressive strength, fly-ash, limestone

How to Cite
Zaichenko, N., Golodenko, N., & Khalyushev, A. (2007). The effect of electrostatic activation parameters on the rheologic and strength properties of fine‐grained concrete. Journal of Civil Engineering and Management, 13(3), 237-244. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636442
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
252
PDF Downloads
184