Share:


Environmental management systems and construction SMES: A case study for Slovenia

    Jana Šelih Affiliation

Abstract

Construction projects and activities are, in general, associated with a wide range of environmental impacts. Therefore the principles of sustainable development should be adopted during construction just like in any other industrial sector. At the organisation's level, one of the ways of achieving this goal is by implementing an environmental management system (EMS). The purpose of the paper is to present current environmental management trends in construction companies based on a recent study conducted for the construction industry in Slovenia, and in particular to report on how the construction SMEs perceive obstacles to the EMS implementation. The benefits and obstacles associated with ISO 14001‐compliant EMS implementation are discussed, and the results of the survey related to environmental management systems (QMS) in construction companies in Slovenia are presented and analysed. They indicate that the majority of responding construction companies has implemented QMS, and 46 % of the respondents have also established an EMS. It can be observed that, in relative terms, there are less SMEs with an EMS than larger companies with EMS; SMEs tend to see the required documentation accompanying the EMS as excessive and a major barrier for its implementation. In practice, these findings are important because they can be used to define the baseline for new initiatives that promote EMSs within construction SMEs.


Aplinkos valdymo sistema bei mažų ir vidutinių įmonių statyba: Slovėnijos pavyzdys


Santrauka


Statybos projektai ir veikla apskritai yra siejami su įvairiapusišku poveikiu aplinkai. Todėl subalansuotos plėtros principai turi būti diegiami statybose, kaip ir bet kuriame kitame pramonės sektoriuje. Organizaciniu lygiu vienas iš būdų pasiekti tikslą yra aplinkos valdymo sistemos diegimas. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra supažindinti su dabartinėmis aplinkos valdymo tendencijomis, vyraujančiomis statybos įmonėse, remiantis neseniai atliktais tyrimais Slovėnijoje, bei pateikti informaciją, kaip mažos ir vidutinio dydžio įmonės įveikia kliūtis, atsirandančias diegiant aplinkos valdymo sistemą. Taip pat šiame straipsnyje aptariama nauda ir kliūtys, susijusios su ISO 14001 aplinkos valdymo sistemos įgyvendinimu, bei pateikiami ir analizuojami Slovėnijos statybos įmonėse atlikto aplinkos valdymo sistemos tyrimo rezultatai. Šie rezultatai rodo, kad dauguma didelių tyrime dalyvavusių įmonių įgyvendina Aplinkos valdymo sistemą, o 46 % respondentų savo veikloje taip pat įdiegė šią sistemą. Galima teigti, kad mažų ir vidutinio dydžio įmonių su įdiegta Aplinkos valdymo sistema yra mažiau nei didelių kompanijų. Pagrindinė Aplinkos valdymo sistemos įgyvendinimo mažose ir vidutinėse įmonėse kliūtis yra pernelyg dideli dokumentacijos reikalavimai. Gautos išvados yra gana svarbios, nes jomis remiantis galima nustatyti išeities tašką naujoms idėjoms, iniciatyvai, kuri skatintų Aplinkos valdymo sistemą diegti mažose ir vidutinėse įmonėse.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: statybos pramonė, mažos ir vidutinės įmonės, aplinkos valdymo sistema, kokybės valdymo sistema, ISO 14000, tyrimas, Slovėnija.

Keyword : construction industry, SMEs, environmental management system, quality management system, ISO 14000, survey, Slovenia

How to Cite
Šelih, J. (2007). Environmental management systems and construction SMES: A case study for Slovenia. Journal of Civil Engineering and Management, 13(3), 217-226. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636440
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
331
PDF Downloads
240