Share:


Static behaviour analysis of masts with combined guys

    Donatas Jatulis Affiliation
    ; Zenonas Kamaitis Affiliation
    ; Algirdas Juozapaitis Affiliation

Abstract

The purpose of this study was to develop a new type of guyed mast that incorporates a complex guy cable system with a particular focus on the effect of static loading on the response mast behaviour. The intension of such solution is to increase a number of elastic supports for the mast shaft that will impact on its stability under loading. The static analysis of a one‐level guyed mast has been undertaken. The effects of geometrical and physical design parameters on the displacements of the mast were determined. The analysis is illustrated with two‐guyed masts: the bending moments and lateral displacements were determined for a typical guyed mast and guyed mast with combined guys.


Stiebų, turinčių mišriąsias atotampas, statinė elgsenos analizė


Santrauka


Aptariama originali plieninio stiebo konstrukcinė sandara, kurioje vietoje įprastinių vientisų atotampų taikomos mišriosios, turinčios atšakas, atotampos, sutelkiant dėmesį į statinės apkrovos įtaką stiebo elgsenai. Pagrindinis šio sprendinio privalumas – paslankiųjų atramų kiekio kamiene padidinimas, kas tiesiogiai daro įtaką stiebo stabilumui esant apkrovai. Statinės analizės metu buvo išnagrinėta pagrindinių komponuojamųjų geometrinių ir fizinių parametrų įtaka vieno atotampų lygio kamieno ruožo paslankiųjų atramų poslinkiams. Atlikta įprasto ir naujo tipo stiebo poslinkių ir įrąžų lyginamoji analizė.


Reikšminiai žodžiai: stiebas, mišriosios atotampos, statinė apkrova, geometriniai ir fiziniai parametrai, elgsenos modeliavimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : guyed mast, combined guys, static loading, geometrical and physical parameters, behaviour modelling

How to Cite
Jatulis, D., Kamaitis, Z., & Juozapaitis, A. (2007). Static behaviour analysis of masts with combined guys. Journal of Civil Engineering and Management, 13(3), 177-182. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636435
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
251
PDF Downloads
192