Share:


Factors affecting the productivity of building craftsmen ‐ studies of Uganda

    Henry Mwanaki Alinaitwe Affiliation
    ; Jackson A. Mwakali Affiliation
    ; Bengt Hansson Affiliation

Abstract

Poor productivity of construction workers is one of the causes of cost and time overruns in construction projects. The productivity of labour is particularly important especially in developing countries, where most of the building construction work is still on manual basis. This paper reports on a survey made on project managers of building projects in Uganda, where an increase in productivity is being sought. Respondents were required to rate using their experience how 36 factors affect productivity with respect to time, cost and quality. The survey was carried out by a questionnaire and responses received over a period of 3 months. The ten most significant problems affecting labour productivity were identified as incompetent supervisors; lack of skills from the workers; rework; lack of tools/equipment; poor construction methods; poor communication; inaccurate drawings; stoppages because of work being rejected by consultants; political insecurity; tools/equipment breakdown; and harsh weather conditions. Although lack of materials is ranked highest with regard to average rating on loss of time, it was not ranked among the top ten using the importance index that takes into account time, cost as well as work quality. The policy makers and researchers should focus on the identified major factors in order to improve productivity.


Veiksniai, lemiantys statybos darbininkų darbo našumą (Ugandos pavyzdys)


Santrauka


Menkas statybos įmonių darbininkų darbo našumas yra viena iš priežasčių, lemiančių statybos projektų pinigų ir laiko nuostolius. Darbo jėgos našumas yra ypač svarbus besivystančiose šalyse, kur dauguma statybos darbų atliekama rankomis. Šiame straipsnyje pateikiama pastatų projektų darbų vadovų apklausa Ugandoje, kur ypač siekiama didinti darbininkų našumą. Respondentų buvo prašoma, naudojantis savo patirtimi, pateikti 36 veiksnius, kurie lemia našumą atsižvelgiant į laiką, išlaidas bei kokybę. Ši apklausa buvo daroma anketomis, ir visi atsakymai buvo gauti per 3 mėnesius. Buvo išskirta dešimt pagrindinių veiksnių, lemiančių darbo jėgos našumą, t. y. nekompetentingas vadovavimas, darbininkų įgūdžių stoka, klaidų taisymas, įrankių (įrangos) trūkumas, pasenę statybos metodai, bloga informacijos perdavimo sistema, netikslūs brėžiniai, darbų stabdymas dėl konsultantų, politinis nesaugumas, įrankių (įrangos) gedimas, prastos oro sąlygos. Nors medžiagų stoka yra vienas iš labiausiai gaišatį lemiančių veiksnių, tačiau, naudojant reikšmingumo indeksą, į kurį įeina laikas, išlaidos bei darbo kokybė, tarp dešimties išvardytų veiksnių nepateko. Politikai ir mokslininkai turėtų daugiau dėmesio skirti nustatytiems veiksniams, kad gerėtų statyboje dirbančių darbininkų darbo našumas.


Reikšminiai žodžiai: darbo jėga, našumas, veiksniai, besivystančios šalys, statybos sektorius, darbininkas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : labour, productivity, factors, developing countries, building sector, craftsmen

How to Cite
Alinaitwe, H. M., Mwakali, J. A., & Hansson, B. (2007). Factors affecting the productivity of building craftsmen ‐ studies of Uganda. Journal of Civil Engineering and Management, 13(3), 169-176. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636434
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
555
PDF Downloads
382