Share:


Interface condition influence on prediction of flexible pavement life

    Hassan Ziari Affiliation
    ; Mohammad Mahdi Khabiri Affiliation

Abstract

The effects of interface condition on the life of flexible pavements have been determined. The methodology consists of implementing a previously derived interface constitutive model into the Kenlayer programme to compute the stresses and strains in typical flexible road structures. The shell transfer functions for fatigue cracking and terminal serviceability were used to estimate the pavement life. The behaviour of in‐service pavements indicates that the condition of the bonding between pavement layers plays an important role in the road structures performance. Premature failure of road sections due to layer separation, leading to redistribution of stresses and strains in the pavement structure, is often encountered, especially in areas where the vehicles are more likely to apply horizontal forces. In computing the critical stresses and strains, most of the mechanistic design procedures of flexible pavement structures consider that pavement layers are completely bonded or completely unbounded.


Susieties būklės įtaka nestandžiųjų dangų tarnavimo trukmei numatyti


Santrauka. Straipsnyje nustatyta susieties būklės įtaka nestandžiųjų kelio dangų tarnavimo trukmei numatyti. Pagal taikytą metodiką anksčiau sukurtas sudėtinis susieties modelis buvo įdiegtas į Kenlayer programą tam, kad būtų galima apskaičiuoti įtempius ir deformacijas tipinėse nestandžiųjų kelio dangų konstrukcijose. Dangos naudojimo trukmė apskaičiuota pasitelkiant sluoksnių perkėlimo funkcijas nuovargio plyšiams ir ribinio tinkamumo eksploatacijai. Esamų dangų elgsena rodo, kad dangos sluoksnių tarpusavio surišimo būklė yra labai svarbi kelio dangos konstrukcijos kokybei. Ankstyvas dangos ruožų irimas dėl sluoksnių atsiskyrimo, dėl kurio dangos konstrukcijos įtempiai ir deformacijos persiskirsto, yra gana dažnas, ypač tose vietose, kur transporto priemonės sukelia horizontaliąsias jėgas. Apskaičiuojant kritinius įtempius ir deformacijas, daugumai mechaninio nestandžiųjų dangų konstrukcijų projektavimo metodikų imama, kad dangos sluoksniai yra visiškai surišti arba visiškai nesurišti.


Reikšminiai žodžiai: būklė, tiesinis tamprumo modelis, pagruntavimas, nestandžioji danga, Kenlayer programa, sluoksnių perkėlimo funkcijos, nuovargis, vėžių susidarymas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : interface condition, linear elastic model, tack coat, flexible pavement, Kenlayer programme, shell transfer functions, fatigue, rutting

How to Cite
Ziari, H., & Khabiri, M. M. (2007). Interface condition influence on prediction of flexible pavement life. Journal of Civil Engineering and Management, 13(1), 71-76. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636421
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
448
PDF Downloads
284
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.