Share:


Influence of concrete and fibre concrete on the load‐carrying capacity and deformability of composite steel‐concrete columns

    Elżbieta Szmigiera Affiliation

Abstract

The report presents the results of laboratories’ tests on steel columns strengthened by concrete casing. During testing of steel I‐shape column the strength of concrete casing and the way of the column loading were parameters subjected to changes. The possibility of increasing load capacity of columns by strengthening the supporting zones was checked, too. On the basis of tests performed, it has been stated that there is a considerable effect of concrete casing on the performance and capacity of steel columns. Possibility of increasing the load capacity of columns by making heads of fibre concrete has been shown.


Betono ir dispersiškai armuotojo betono įtaka kompozitinių plieno ir betono kolonų laikomajai galiai ir deformavimuisi


Santrauka. Pateikiami betono apvalkalu stiprintų plieninių kolonų eksperimentinių tyrimų rezultatai. Bandytos I formos plieninės kolonos, esant skirtingam betoninio apvalkalo stipriui bei apkrovos tipui. Taip pat nagrinėta kolonų laikomosios galios didinimo galimybė stiprinant atrėmimo zonas. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, nustatyta, kad betono apvalkas turi didelę įtaką plieninių kolonų elgsenai ir laikomajai galiai. Parodyta, kad kolonų laikomoji galia padidėja įrengus dispersiškai armuotojo betono galvenas.


Reikšminiai žodžiai: kompozitinės kolonos, plienas, betonas, dispersiškai armuotasis betonas, laikomoji galia, deformacijos, stiprinimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : composite columns, steel, concrete, fibre concrete, load-carrying capacity, strains, strengthening

How to Cite
Szmigiera, E. (2007). Influence of concrete and fibre concrete on the load‐carrying capacity and deformability of composite steel‐concrete columns. Journal of Civil Engineering and Management, 13(1), 55-61. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636419
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
402
PDF Downloads
280
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.