Share:


Application of computer simulation to construction of incremental launching bridges

    Mohamed Marzouk Affiliation
    ; Hisham Zein El-Dein Affiliation
    ; Moheeb El-Said Affiliation

Abstract

Construction of bridges is associated with uncertainties that rise due to unavailability of resources, equipment breakdown and/or working environment. Bridge construction techniques can be grouped into six main categories: 1) cast‐in‐situ on false work, 2) cantilever carriage, 3) stepping formwork, 4) launching girder, 5) pre‐cast balanced cantilever, and 6) incremental launching. The latter technique is characterised by minimising the use of falsework. Further, the fabrication and casting of bridge segments are executed at a stationary location, named casting yard (which includes several facilities), deck form, concrete mixing unit, and pumping system. This paper presents a special purpose simulation model to capture the uncertainty associated with bridge construction. The model accounts for the interaction between the different involved resources in construction of bridges using incremental launching technique. The paper describes two methods (single form and multiple forms) of execution used for the segments fabrication. The proposed simulation model utilises STROBOSCOPE as a simulation engine and is coded by Visual Basic 6.0. An actual case study is presented to illustrate the capabilities of the developed model and validate its performance.


Laipsniškai užstumiamų tiltų statybos proceso kompiuterinis modeliavimas


Santrauka. Tiltų statybos procesas susijęs su daugeliu neapibrėžtumų, kurie atsiranda dėl išteklių stygiaus, įrangos gedimų ir (arba) darbo aplinkos. Tiltų statybos technologijos gali būti suskirstytos į šešias pagrindines kategorijas: 1) betonavimas statybos vietoje ant įrengtų klojinių, 2) montavimas kabamuoju metodu, 3) betonavimas statybos vietoje, taikant perstatomuosius klojinius, 4) montavimas, užstumiant sijas, 5) montavimas kabamuoju pusiausviruoju metodu ir 6) montavimas, taikant laipsnišką išilginį užstūmimą. Pastarojoje technologijoje iki minimumo sumažinamas klojinių poreikis. Be to, tilto perdangos segmentų gamyba ir montavimas atliekamas statybos aikštelėje, kurioje įrengiami klojiniai, betono gamybos ir tiekimo į parengtus klojinius mazgai. Šiame straipsnyje pateikiamas specialios paskirties modelis neapibrėžtumams tiltų statybos procese įvertinti. Modelyje įvertinta laipsniško užstūmimo metodu statomiems tiltams reikalingų skirtingų išteklių tarpusavio sąveika. Straipsnyje aprašomi du statybos metodai (viena forma ir daug formų), kurie taikomi segmentams gaminti. Pasiūlytame modelyje panaudota STROBOSCOPE skaičiavimo programa, sukurta Visual Basic 6.0 programavimo kalba. Pasiūlytojo modelio veiksmingumui pagrįsti pateiktas praktinio taikymo pavyzdys.


Reikšminiai žodžiai: projektavimas, tilto statyba, kompiuterinis modeliavimas, laipsniško užstūmimo metodas, planavimas, neapibrėžtumai.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : planning, bridge construction, computer simulation, incremental launching bridges, scheduling, uncertainties

How to Cite
Marzouk, M., El-Dein, H. Z., & El-Said, M. (2007). Application of computer simulation to construction of incremental launching bridges. Journal of Civil Engineering and Management, 13(1), 27-36. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636416
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
530
PDF Downloads
313
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.