Share:


Structural design of polymer protective coatings for reinforced concrete structures. Part II: Experimental verification

    Zenonas Kamaitis Affiliation

Abstract

The ingress of various gases, liquids and ions from the environment is responsible for the deterioration of concrete structures. A large number and variety of protective surface treatments and coatings on the base of polymers have been developed for application to concrete surfaces in those instances, where special protection against aggressive attack is necessary. At the same time, new protective systems are continually appearing, whose adaptability to specific environments must in every case be proved. Semi‐empirical predictive models for the deterioration over time are presented enabling design of coatings with required barrier properties. This paper describes the performance of a system based on inden‐coumarone resins over a wide variety of exposures and application conditions and presents recommendations for design of such protective coatings.


Gelžbetoninių konstrukcijų polimerinių apsauginių dangų projektavimas. II dalis. Eksperimentinė patikra


Santrauka. Gelžbetoninių konstrukcijų irimas dėl korozijos yra dažnas reiškinys. Konstrukcijos gali būti apsaugotos antikorozinėmis polimerinėmis dangomis. Norint efektyviai naudoti įvairias polimerines dangas, reikia nustatyti jų agresyviojoje aplinkoje ribinius būvius ir šių būvių patikrinimo metodiką. Straipsnyje pateikiami pusiau empiriniai dangoms projektuoti metodai, kurių naudojimas parodytas IKAS dangų, esančių skystojoje cheminėje aplinkoje, pavyzdžiu. Remiantis eksperimentiniais tyrimais ir jų duomenimis, nustatyti dangų irimo mechanizmai ir jų greitis, kurie panaudoti dangų parametrams apskaičiuoti deterministiniais ((5) ir (6) formulės ir 2 lentelė) ir tikimybiniais ((14), (15) ir (16) formulės) metodais. Parodyta įvairių projektavimo parametrų jautrumo įtaka. Svarbus dangoms reikalavimas yra jų atsparumas pleišėjimui ir sukibimas su betono paviršiumi. Pateikta formuojamų dangų traukumo įtempių ir išorės temperatūros pokyčių įtempių, įvertinant jų relaksacijos procesus, apskaičiavimo metodika ((19), (20), (22) ir (24) formulės). Pateikti polimerinių dangų tyrimai naudoti IKAS dangoms projektuoti, įvairių cheminių tirpalų gelžbetoniniams rezervuarams apsaugoti.


Reikšminiai žodžiai: gelžbetoninės konstrukcijos, polimerinės dangos, fizinis (cheminis) atsparumas, difuzija, traukumo ir temperatūriniai įtempiai, patikimumas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : reinforced concrete, polymer coatings, physical/chemical resistance, diffusion, shrinkage and thermal stresses, reliability

How to Cite
Kamaitis, Z. (2007). Structural design of polymer protective coatings for reinforced concrete structures. Part II: Experimental verification. Journal of Civil Engineering and Management, 13(1), 19-26. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636415
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
483
PDF Downloads
250
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.