Share:


Visualizing simulated monolithic construction processes/Sumodeliuoto monolitinių statybų proceso vizualizavimas

    Magdalena Hajdasz Affiliation

Abstract

This paper concerns visualizing simulated construction processes by using two modules, which are part of the expert system. Modelling and analyzing construction processes by using simulation and visualizing results technique allows participants to provide an in‐depth insight into this complex undertaking. The system discussed has a hierarchical and modular structure and is designed for monolithic constructions. Major elements of this system are objects such as: concrete mixers, buckets, slip forms, cranes and a building team. The paper describes the work of two modules that enable combining production systems of sets of means, simulation, and visualisation results. Simulation is a valuable tool in analyzing construction process because it allows construction designers to carry out experiments that make evaluation of different variants possible. Visualizations presented offer an insightful approach to understand complexities of the construction process. The dynamic nature of the construction process has been taken into account and is handled by the system.


Santrauka


Nagrinėjamas sumodeliuoto statybų proceso vizualizavimas naudojant du modelius, kurie yra ekspertinės sistemos dalis. Statybos procesų modeliavimas ir analizavimas, pasitelkiant modeliavimo ir vizualizavimo rezultatus, leidžia pateikti dalyviams nuodugnų šio sudėtingo sumanymo supratimą. Aptariama ekspertinė sistema turi hierarchinę ir agreguotą struktūrą ir yra sukurta specialiai monolitinėms konstrukcijoms. Pagrindiniai šios sistemos elementai: betono maišyklės, kibirai, klojiniai, kranai ir statybos brigados. Šis straipsnis apibūdina dviejų modulių darbą, kuris leidžia suderinti gamybos sistemos priemonių, modeliavimo ir vizualizavimo rezultatus. Modeliavimas yra naudingas įrankis analizuojant statybos procesus, nes leidžia statybos projektuotojams atlikti eksperimentus, kurių metu įvertinamos įvairių variantų įgyvendinimo galimybės. Vizualizavimu išsamiai paaiškinama, kas yra statybos proceso sudėtingumas. Buvo atsižvelgta į dinaminę statybos proceso prigimtį, ir tai buvo išspręsta naudojant šią sistemą.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: statybų operacijos, monolitinių statybų procesai, ekspertinės sistemos, modeliavimas, modeliavimas ir vizualizavimas.

Keyword : construction operations, monolithic construction processes, decision support and expert systems, modelling, simulation and visualisation

How to Cite
Hajdasz, M. (2008). Visualizing simulated monolithic construction processes/Sumodeliuoto monolitinių statybų proceso vizualizavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 14(4), 295-306. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.29
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
649
PDF Downloads
122