Share:


E‐procurement perspectives in construction sector SMEs/E. Pirkimų perspektyvos smulkiose ir vidutinėse statybų sektoriaus įmonėse

    Elena Vitkauskaitė Affiliation
    ; Rimantas Gatautis Affiliation

Abstract

Although the construction sector plays an important role in European economics, the use of information communication technology (ICT) systems in this industry is very low while the potential of e‐Business to increase productivity and efficiency is not exploited. This paper aims to identify internal processes which are most important to small and medium enterprises (SME) in construction industry and to estimate opportunities to adapt ICT in order to optimise those processes. The methodology used ‐ analysis of current processes in construction companies in pursuance to find out which are most important for SMEs and define future scenarios of one selected process via story telling. Twelve internal current processes of construction SMEs identified and out of those four most important ones selected are: e‐Tendering, e‐Site, e‐Procurement and e‐Quality, where “e” stands both for electronic and envisioning. e‐Procurement process perspectives are defined and functionalities required for this scenario listed.


Santrauka


Elektroninis verslas statybų sektoriuje yra labai ribotas. Nepanaudojamos jo galimybės statybos verslo procesų produktyvumui ir efektyvumui didinti. Straipsnyje siekiama išskirti svarbiausius vidinius smulkių ir vidutinių statybos įmonių (SVĮ) procesus bei įvertinti informacinių ryšio technologijų taikymo galimybes šiems procesams optimizuoti. Naudojami metodai – tai esamų statybos procesų analizė siekiant nustatyti, kurie iš jų įmonėms yra svarbiausi, ir apibūdinti vieno pasirinkto proceso ateities perspektyvas. Išskirta dvylika statybos smulkių ir vidutinių įmonių vidinių procesų, iš kurių, remiantis tam tikrais kriterijais, atrinkti keturi svarbiausi: e. konkursas, e. objektas (statybų aikštelė), e. pirkimas ir e. kokybė (čia „e.“ žymi elektroninį ir numatomą procesą (angl. envisioning)). Straipsnyje išsamiai aprašytas numatomas e. pirkimų procesas, įvardyti jam keliami funkciniai reikalavimai.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: e. pirkimai, statybų sektorius, SVĮ, interneto paslaugos.

Keyword : e-Procurement, construction sector, SMEs, web services

How to Cite
Vitkauskaitė, E., & Gatautis, R. (2008). E‐procurement perspectives in construction sector SMEs/E. Pirkimų perspektyvos smulkiose ir vidutinėse statybų sektoriaus įmonėse. Journal of Civil Engineering and Management, 14(4), 287-294. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.28
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
396
PDF Downloads
181