Share:


The regulation of physical and mechanical parameters of ceramic bricks depending on the drying regime/Keraminių plytų fizikinių ir mechaninių savybių reguliavimas džiovinimo režimu

    Romualdas Mačiulaitis Affiliation
    ; Jurgita Malaiškienė Affiliation
    ; Asta Kičaitė Affiliation

Abstract

In the scientific studies the influence of burning regime or composition of formation mix on the final properties of the ceramic bricks is analysed most often. However, drying regime is also of paramount importance in the process of the high quality ceramic production. The formed ceramic samples were dried according to 8 different drying regimes while burning regime was not varied during the investigation. The dried samples were burnt for 24 hours keeping the maximum temperature 1050 °C for 3 hours. Later on these parameters were determined experimentally: density, general shrinkage, compressive strength and rate of ultrasound spread. As the statistical and regression analyses of data were performed, the empirical equations, showing how the selected stages of drying regime influence the physical and mechanical parameters of ceramics, and vice versa, how the selection of the dimensions of the stages of drying regime depends on the desired values of the ceramics properties, were derived.


Santrauka


Statybinės keramikos kokybę labai lemia formavimo masės komponentų ir jų kiekių bei degimo režimo parinkimas. Tačiau taip pat labai svarbus yra ir teisingas keraminio pusgaminio džiovinimo režimo parinkimas, nes netinkamas keraminių pusgaminių džiovinimo intensyvumas gali būti pagrindinė keramikos dirbinių defektų atsiradimo priežastis. Defektų keramikos bandiniuose atsiranda todėl, kad per intensyviai džiovinant bandinius pusgaminyje atsiranda vidinių įtempių, kurie dėl per greito laisvo vandens pasišalinimo viršija leistinus ir pusgaminis trūkinėja net nepradėjus degimo proceso. Todėl, norint gauti kokybiškus keraminius dirbinius, yra svarbu nustatyti, kaip parinkti džiovinimo etapų dydžiai daro įtaką galutinėms keraminės šukės fizikinių-mechaninių rodiklių reikšmėms, taip pat būtų aktualu išnagrinėti džiovinimo režimo reguliavimo galimybes praktiškai. Tikslui pasiekti buvo suformuoti vienodos sudėties keraminiai bandiniai, kurie buvo išdžiovinti pagal 8 skirtingus džiovinimo režimus ir išdegti pagal vieną pasirinktą režimą. Vėliau eksperimentiškai buvo nustatyti pasirinkti fizikiniaimechaniniai rodikliai. Atlikta statistinė ir regresinė analizė, gautos empirinės lygtys, kurias naudojant galima parinkti džiovinimo režimą pagal norimus gauti fizikinius-mechaninius rodiklius, ir, atvirkščiai, parinkus džiovinimo režimą galima prognozuoti, kokios keraminės šukės fizikinių-mechaninių rodiklių reikšmės bus gautos.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: keramika, fizikinės ir mechaninės savybės, džiovinimo režimas, statistinė analizė.

Keyword : ceramics, physical and mechanical properties, drying regime, statistical analysis

How to Cite
Mačiulaitis, R., Malaiškienė, J., & Kičaitė, A. (2008). The regulation of physical and mechanical parameters of ceramic bricks depending on the drying regime/Keraminių plytų fizikinių ir mechaninių savybių reguliavimas džiovinimo režimu. Journal of Civil Engineering and Management, 14(4), 263-268. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.25
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
275
PDF Downloads
123