Share:


A monument of historical heritage ‐ Vilnius archcathedral belfry: The dynamic investigation/Vilniaus istorinio paveldo paminklo − arkikatedros varpinės − dinaminiai tyrimai

    Romualdas Kliukas Affiliation
    ; Rimantas Kačianauskas Affiliation
    ; Arūnas Jaras Affiliation

Abstract

The dynamic investigation of a monument of historical heritage ‐ Vilnius Archcathedral Belfry ‐ is investigated. In 2002 six new bells were installed in Vilnius Archcathedral Belfry according to a modern location scheme and their ringing order was changed. Evidently, they caused different dynamic loads which were not completely controlled and their effect on historical buildings of the Old Town of Vilnius could hardly be predictable. The paper presents the results of dynamic investigation of the Archcathedral Belfry, subject to the influence of the bell system operation. The dynamic impact was evaluated by measuring the acceleration history under the conditions, when different combinations of bells were used. A contribution of the dynamic effects was assessed in terms of response spectra. The obtained results have been thoroughly analysed and the appropriate findings and conclusions provided.


Santrauka


Nagrinėjamas Vilniaus arkikatedros varpinės eksperimentinis tyrimas nuo dinaminių apkrovų, sukeltų veikiant varpams. Preliminaraus tyrimo metu varpinės sienų konstrukcijose buvo pastebėta irimo požymių, daugybinių plyšių. Tai sukėlė ilgalaikis statinio eksploatavimas. Tačiau 2002 m. pagal naują schemą varpinėje pakabinus 6 naujus varpus labai pasikeitė jų poveikis statinio konstrukcijoms. Skambant varpams sukeliamos dinaminės apkrovos varpinės konstrukcijoms iki šiol dar nebuvo tyrinėtos. Atliktas dinaminis eksperimentas, kurio metu ištirti varpinės charakteringųjų vietų masių pagreičiai nuo įvairiais režimais skambančių varpų: varpai skamba vienas paskui kitą iš eilės; skamba visi varpai kartu; keturi mažieji varpai skamba kartu; skamba tik du didieji varpai. Dinaminis poveikis statinio konstrukcijoms įvertinamas pagreičių atsako spektrais. Gauti rezultatai kruopščiai apdoroti ir pateiktos išvados.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: eksperimentinė analizė, kultūrinis paveldas, dinaminė apkrova, masių pagreičiai, atsako spektras, varpai, eksperimentiniai matavimai.

Keyword : dynamic analysis, building structures, historical heritage, dynamic load, response spectra, bells, experimental measurements

How to Cite
Kliukas, R., Kačianauskas, R., & Jaras, A. (2008). A monument of historical heritage ‐ Vilnius archcathedral belfry: The dynamic investigation/Vilniaus istorinio paveldo paminklo − arkikatedros varpinės − dinaminiai tyrimai. Journal of Civil Engineering and Management, 14(2), 139-146. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.9
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
308
PDF Downloads
127