Share:


Shrinkage in reinforced concrete structures: A computational aspect/Betono traukimosi įtaka gelžbetoninių elementų elgsenai: skaičiavimo ypatumai

    Viktor Gribniak Affiliation
    ; Gintaris Kaklauskas Affiliation
    ; Darius Bacinskas Affiliation

Abstract

This paper introduces the recent state of research on shrinkage of concrete. It reviews prediction models of shrinkage strain and curvature analysis methods of reinforced concrete members. New test data on concrete shrinkage has been presented. Various factors that influence shrinkage have been discussed. A calculation technique on short‐term deformations of cracked reinforced concrete members including shrinkage has been introduced. The technique is based on layer model and smeared crack approach. Shrinkage influence on behaviour of reinforced concrete beams was investigated numerically and compared with test data reported in the literature. It has been shown that shrinkage has significantly reduced the cracking resistance and leads to larger deflections.


Santrauka


Straipsnyje atlikta betono traukimosi įtakos gelžbetoninių elementų elgsenai analizė, pateikta betono traukimosi deformacijų apskaičiavimo modelių apžvalga, aptarti traukimosi sukeltų kreivių nesimetriškai armuotuose gelžbetoniniuose elementuose apskaičiavimo metodai, taip pat pateikti nauji betono traukimosi eksperimentinių tyrimų duomenys. Aptarti veiksniai, turintys įtaką traukimosi deformacijoms, aprašytas supleišėjusių gelžbetoninių elementų trumpalaikių deformacijų apskaičiavimo algoritmas, rodantis traukimosi įtaką. Algoritmas pagrįstas sluoksnių modeliu ir vidutinių deformacijų koncepcija. Traukimosi įtaka gelžbetoninių sijų elgsenai nagrinėta, taikant normų bei sluoksnių metodus. Teoriniai rezultatai palyginti su literatūroje paskelbtais eksperimentinių tyrimų rezultatais. Parodyta, kad betono traukimasis gerokai sumažina trumpalaike apkrova veikiamų gelžbetoninių sijų atsparumą pleišėjimui bei lemia didesnes įlinkių reikšmes.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: traukimasis, gelžbetonis, pleišėjimas, trumpalaikis apkrovimas, valkšnumas.

Keyword : shrinkage, reinforced concrete, cracking, short-term loading, creep

How to Cite
Gribniak, V., Kaklauskas, G., & Bacinskas, D. (2008). Shrinkage in reinforced concrete structures: A computational aspect/Betono traukimosi įtaka gelžbetoninių elementų elgsenai: skaičiavimo ypatumai. Journal of Civil Engineering and Management, 14(1), 49-60. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.49-60
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
448
PDF Downloads
650