Share:


A wireless network system for automated tracking of construction materials on project sites

    Won-Suk Jang Affiliation
    ; Mirosław J. Skibniewski Affiliation

Abstract

This paper presents a new prototype framework of automated tracking and monitoring system for construction materials. Previous technologies such as RFID and GPS deployed in construction material tracking have been reviewed and signal strength‐based localisation has been examined. As an emerging network standard for industrial applications, brief specifications of ZigBee™ protocol have been described. We introduce a ZigBee‐based tracking system architecture using hybrid techniques of RF and ultrasound to improve positioning accuracy and cost benefit. Finally, feasibility analysis and application scenario have been examined to present the possible deployment framework in construction area.


Santrauka


Straipsnyje aprašomas naujas automatizuotos statybinių medžiagų stebėsenos sistemos modelis. Apžvelgiamos tokios technologijos, kaip RFID ir GPS, anksčiau naudotos stebint statybines medžiagas, ir nagrinėjamas signalo stiprumu pagrįstas lokalizavimas. Aprašoma tinklo standarto ZigBee™ protokolo, naudojamo pramonėje, specifikacija. Pateikiama ZigBee tipo stebėjimo sistema, naudojanti RF ir ultragarso technologiją, skirtą pozicionavimo tikslumui gerinti ir jo kainai mažinti. Be to, pateikiama sistemos galimybių analizė ir taikymo sistema, nagrinėjanti galimą šios sistemos naudojimą statyboje.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: ZigBee, daviklių tinklas, stebėjimas, kontrolė, statybinės medžiagos, lokalizavimo technika.

Keyword : ZigBee, sensor network, tracking, monitoring, construction materials, localization technique

How to Cite
Jang, W.-S., & Skibniewski, M. J. (2008). A wireless network system for automated tracking of construction materials on project sites. Journal of Civil Engineering and Management, 14(1), 11-19. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.11-19
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
404
PDF Downloads
246