Share:


Developing a cost-payment coordination model for project cost flow forecasting / Sąnaudų ir mokėjimo koordinavimo modelio, skirto projektų sąnaudų srautų prognozėms, kūrimas

    Hong Long Chen Affiliation
    ; Wei Tong Chen Affiliation
    ; Nai-Chieh Wei Affiliation

Abstract

Project operating cash flow forecasting techniques have evolved to enable detailed predictions relating to individual projects. These techniques, principally the cost-schedule integration (CSI) model, extensively use project cost estimates and schedule data. Despite CSI models having gained general acceptance, they have not been without criticism. Such criticism includes the problems of differential schedules between network and cost activities, ignoring the important information of payment conditions composed of payment lags, components, and frequency, and the combined adverse effects of payment irregularity and uniform distribution of cost over time. To resolve and alleviate these problems, this study develops a set of cost-payment coordination mechanisms for creating interaction among cost and payment activities. These mechanisms are then developed into a model. The accuracy of the model is assessed by comparing the historical flows on two case projects. The result shows that the patterns of predicted cost flows created with the model closely match those of the historical flows.


Santrauka


Su projektų veikla susijusių pinigų srautų prognozavimo metodai atsirado siekiant sudaryti detalias prognozes atskiriems projektams. Šiuose metoduose, o dažniausia sąnaudų ir darbų grafiko integracijos (angl. Cost-schedule integration, CSI) modelyje dažnai naudojamos projektų sąmatos ir duomenys apie darbų grafiką. Nors apskritai sąnaudų ir darbų grafiko integracijos modeliai pripažinti tinkamais, jie buvo kritikuoti, nes kyla problemų dėl skirtingų tinklinių ir su sąnaudomis susijusios veiklos grafikų, taip pat ignoruojama svarbi informacija apie mokėjimo sąlygas, kurias sudaro mokėjimų vėlavimas, komponentai bei dažnis, ir bendrą neigiamą nereguliaraus mokėjimo bei vienodo sąnaudų pasiskirstymo laikui bėgant poveikį. Siekiant šias problemas sumažinti ir išspręsti, šiame tyrime sukuriama sąnaudų ir mokėjimo koordinavimo mechanizmų grupė, sukurianti sąveiką tarp veiklos, susijusios su sąnaudomis ir mokėjimu. Tuomet iš šių mechanizmų sudaromas modelis. Modelio tikslumas įvertinamas lyginant dviejų atvejui tirti pasirinktų projektų srautų istoriją. Rezultatas rodo, kad su modeliu sudarytose sąnaudų srautų prognozėse tendencijos labai artimos realių sąnaudų srautų istorijos tendencijoms.


Reikšminiai žodžiai: projektų valdymassąnaudų kontrolėsąnaudų analizėprognozavimas

Keyword : project management, cost control, cost analysis, forecasting

How to Cite
Chen, H. L., Chen, W. T., & Wei, N.-C. (2011). Developing a cost-payment coordination model for project cost flow forecasting / Sąnaudų ir mokėjimo koordinavimo modelio, skirto projektų sąnaudų srautų prognozėms, kūrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 494-509. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.604540
Published in Issue
Dec 21, 2011
Abstract Views
275
PDF Downloads
238