Share:


Energy efficiency challenges in multi-apartment building renovation in Lithuania / Iššūkiai energijos vartojimo efektyvumui vykdant daugiabučių namų modernizaciją Lietuvoje

    Darius Biekša Affiliation
    ; Giedrius Šiupšinskas Affiliation
    ; Vytautas Martinaitis Affiliation
    ; Eglė Jaraminienė Affiliation

Abstract

The paper presents a position of the authors on the current setup of the multi-apartment renovation process in Lithuania. The conducted investigation includes the actual case study analysis of the group of residential buildings in Birštonas. The paper deals with three areas that have a major impact on the success of the overall renovation process. The areas include the currently applied mechanisms for identifying and evaluating energy efficiency measures, data analysis of measuring actual energy efficiency and determination of the economic feasibility of the renovation process. Research results clearly indicate that the current shape of the program scheme is far from completion. The paper produces recommendations and research findings that could be used for further improvement on the process.


Santrauka


Straipsnyje pateikta autorių pozicija dėl Lietuvoje vykdomos daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programos. Tyrimas apima grupės pastatų Birštone analizę ir orientuojasi į tris pagrindines sritis, turinčias lemiamą reikšmę bendram daugiabučių namų modernizavimo programos igyvendinimui. Šios sritys yra: taikomi energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių identifikavimo ir įvertinimo mechanizmai, faktinių energijos vartojimo duomenų analizė ir pastatų modernizacijos proceso ekonominio patrauklumo vertinimas. Gautos tyrimu išvados rodo, kad daugiabučių namų modernizavimo programa yra tobulintina. Joje apibrėžiama modernizavimo projektų vykdymo ir paramos tvarka turi nemažai prieštaravimų dėl neleistinai didelių faktinių ir skaičiuotinų energijos suvartojimo nesutapimų, energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių ekonominio efektyvumo nustatymo patikimumo, perdėtos veiklų rizikos koncentravimo galutiniam vartotojui ir pan. Tyrime pateikiama nustatytų problemų apžvalga ir pateikiamos rekomendacijos, kaip ką spręsti.


Reikšminiai žodžiai: pastatų renovacijaenergijos vartojimo efektyvumasenerginiai auditaipastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Keyword : building renovation, efficient energy use, energy audits, certificates of building energy performance

How to Cite
Biekša, D., Šiupšinskas, G., Martinaitis, V., & Jaraminienė, E. (2011). Energy efficiency challenges in multi-apartment building renovation in Lithuania / Iššūkiai energijos vartojimo efektyvumui vykdant daugiabučių namų modernizaciją Lietuvoje. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 467-475. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.622408
Published in Issue
Dec 21, 2011
Abstract Views
427
PDF Downloads
325