Share:


Project performance monitoring methods used in malaysia and perspectives of introducing EVA as a standard approach / Malaizijoje naudojami projektų efektyvumo stebėjimo metodai ir galimybės Eva naudoti kaip standartinę metodiką

    Hamzah Abdul-Rahman Affiliation
    ; Chen Wang Affiliation
    ; Norjuma’ah Binti Muhammad Affiliation

Abstract

Earned value analysis (EVA) is a well-known project management tool for monitoring and forecasting the project performance such as time and cost. Despite the benefits found in the manufacturing industry, EVA has not been widely implemented in the Malaysian construction industry. This study is aimed to determine the advantages of EVA over other project control methods, to determine the suitability of implementing EVA in construction projects, and to develop a working flowchart as a guide in implementing EVA. Accordingly, qualitative approaches including the structured interview survey and the flowchart development were employed in this study. Findings reveal that comparing to stochastic methods, Fuzzy logic model, and miscellaneous methods, the EVA has remarkable advantages in accuracy, flexibility, and adaptability for complexity. Malaysian government has decided to implement EVA to enhance the level of project management for the whole country. Hence, an EVA working flowchart was developed by the authors, through which more de- tailed project status could be monitored and more accurate future performance of the project could be forecasted.


Santrauka


Uždirbtos vertės analizė (UVA, angl. Earned Value Analysis, EVA) – paplitęs projektų valdymo įrankis, skirtas projekto efektyvumui, pavyzdžiui, laikui ir sąnaudoms, stebėti ir prognozuoti. Nors UVA nauda gamybos sektoriuje akivaizdi, Malaizijos statybų sektoriuje ji nėra plačiai taikoma. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti UVA pranašumus prieš kitus projektų kontrolės metodus, nustatyti UVA tinkamumą statybų projektams ir sukurti darbinę srautų diagramą, kuri padėtų diegiant UVA. Taigi tyrime taikyti kokybiniai metodai, įskaitant apklausą, naudojant nustatytos struktūros pokalbius, ir srautų diagramos kūrimą. Išvados rodo, kad tikslumu, lankstumu ir pritaikymu sudėtingiems atvejams UVA yra gerokai prana- šesnė už stochastinius metodus, neraiškiosios logikos modelį ir įvairius kitus metodus. Malaizijos Vyriausybė nutarė įdiegti UVA, taip pagerindama projektų valdymą visoje šalyje. Dėl to autoriai sukūrė darbinę UVA srautų diagramą, kuri leidžia stebėti smulkesnius projekto būsenos aspektus ir tiksliau prognozuoti projekto efektyvumą ateityje.


Reikšminiai žodžiai: projekto stebėsenaefektyvumo prognozėsuždirbtos vertės analizė(UVA)statybų sektoriusprojektų vadybastatyba

Keyword : project monitoring, performance forecasting, earned value analysis (EVA), construction industry, project management, civil engineering

How to Cite
Abdul-Rahman, H., Wang, C., & Muhammad, N. B. (2011). Project performance monitoring methods used in malaysia and perspectives of introducing EVA as a standard approach / Malaizijoje naudojami projektų efektyvumo stebėjimo metodai ir galimybės Eva naudoti kaip standartinę metodiką. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 445-455. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.598331
Published in Issue
Sep 20, 2011
Abstract Views
499
PDF Downloads
457