Share:


The basic principles of the algorithm recalculating data on experimental aerodynamic tests into wind affected load strains / Aerodinaminio bandymo duomenų perskaičiavimo šių vėjo poveikio apkrovų atmainas algoritmo esmė

    Michail Samofalov Affiliation
    ; Artur Kazakov Affiliation
    ; Roman M. Pavlovsky Affiliation

Abstract

The article examines an algorithm used for processing the results of laboratory tests when experimental data was obtained in the aerodynamic tunnel. The paper deals with information when data about pressure distribution on the surfaces of a designed building are recalculated into wind loads required for calculating a virtual model for the finite element method. Due to differences in methodology between experimental airflow testing in the aerodynamic tunnel and the simulation of wind loads for a complex facility referring to the finite element method, the proposed investigations are actual while taking into account the current design codes and climatology conditions for an individual site. A review of similar problems, design conditions, the principles of the conducted experiment, a concept of the algorithm, basic assumptions and some results are briefly described in the paper. The final conclusions and recommendations can help with choosing the right solution during such calculations.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas laboratorinio bandymo rezultatų apdorojimo algoritmas, kai aerodinaminiame tunelyje gauti eksperimentiniai duomenys apie oro slėgio pasiskirstymą ant pastato maketo paviršių perskaičiuojami šio vėjo apkrovas, reikalingas baigtinių elementų metodo virtualiajam modeliui skaičiuoti. Duomenu perkėlimo uždavinys yra aktualus, nes laboratorinių tyrimų metodika ir priemonės iš esmės skiriasi nuo skaitinio modeliavimo baigtiniais elementais eigos ir principų, kai atsižvelgiama šių realiai projektuojamo statinio vietovės klimatologines sąlygas ir galiojančių projektavimo normų reikalavimus. Straipsnyje apžvelgta eksperimento duomenų apdorojimo problematika, nagrinejama konkretaus statinio konstrukcijų skaičiavimo situacija, aptarti pagrindiniai laboratorinio aerodinaminio bandymo principai, paaiškintas duomenų perkėlimo inžinerinis algoritmas bei esmines prielaidos, pasirinktinai pateikti rezultatai uždavinio sprendimui vaizduoti. Baigiamosios išvados ir siūlymai pades rasti tinkamiausius sprendinius kuriant panašaus pobūdžio algoritmus.


Reikšminiai žodžiai: perskaičiavimo algoritmasvėjo inžinerijasudėtingas statinysaerodinaminiai bandymaibaigtinių elementų metodas

Keyword : recalculation algorithm, wind engineering, complex facility, aerodynamic tests, finite element method

How to Cite
Samofalov, M., Kazakov, A., & Pavlovsky, R. M. (2011). The basic principles of the algorithm recalculating data on experimental aerodynamic tests into wind affected load strains / Aerodinaminio bandymo duomenų perskaičiavimo šių vėjo poveikio apkrovų atmainas algoritmo esmė. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 296-307. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.583676
Published in Issue
Jul 12, 2011
Abstract Views
251
PDF Downloads
192