Share:


Enhancing construction interface management using multilevel interface matrix approach

    Fu-Cih Siao Affiliation
    ; Yu-Cheng Lin Affiliation

Abstract


Many interfaces typically exist in the construction phase of a project. Since project participants usually fail to share interface information, most interfaces are difficult to solve effectively during that phase. Furthermore, future activities might not be implemented based on changes made by predecessors. In practice, failure to manage interfaces may result in additional work or in low project performance. In order to manage construction interfaces effectively, this study proposes the novel Multilevel Interface (MI) Matrix approach to enhance interface management during the construction phase of construction projects. By using the MI matrix approach, construction interface issues will be tracked and man-aged easily and effectively. Furthermore, this study develops a construction web matrix-based interface management (WMIM) system integrated with the proposed MI Matrix approach. The MI matrix approach and WMIM system are applied to a pilot test to illustrate how to support interface management during the construction project. As results of the pilot test indicate, the MI matrix approach and WMIM system provide an effective interface management tool for the construction phase.Ryšių vadybos statyboje gerinimas taikant įvairialygių ryšių matricos metodą

Santrauka. Statybos projekto statybos darbų etapui būdinga tai, kad su įvairiais subjektais palaikoma gausybė ryšių. Daugumą jų šiame etape veiksmingai palaikyti dažniausiai ne itin lengva, nes projekto dalyviai paprastai informacija apie juos nesidalija. Be to, perimantys darbą gali ir nesiremti savo pirmtakų padarytais pakeitimais. Praktine prasme nesugebant valdyti ryšių, gali tekti darbus perdaryti arba projekto efektyvumas gali sumažėti. Efektyviam su statyba susijusių ryšių valdymui šiame darbe siūlomas novatoriškas įvairialygių ryšių (ĮR) matricos metodas, leidžiantis pagerinti ryšių valdymą statybos projekto statybos darbų etape. Taikant ĮR matricos metodą lengva veiksmingai sekti ir valdyti statybų ryšių klausimus. Be to, atliekant tyrimą sukuriama projekto dalyviams skirta internetinė matricinė statybų ryšių valdymo (WMIM) sistema, į kurią įtrauktas siūlomas ĮR matricos metodas. Taip pat, taikant ĮR matricos metodą ir WMIM sistemą, atliekamas bandymas, rodantis, kaip jie padeda valdyti statybos projekto ryšius. Bandymo rezultatai rodo, kad ĮR matricos metodas ir WMIM sistema – tai efektyvi ryšių valdymo priemonė statybos darbų etape.

Reikšminiai žodžiai: ryšių valdymasprojekto valdymasinternetinė sistemainformacijos valdymasryšių matrica.

Keyword : interface management, project management, web-based system, information management, interface matrix

How to Cite
Siao, F.-C., & Lin, Y.-C. (2012). Enhancing construction interface management using multilevel interface matrix approach. Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), 133-144. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.657368
Published in Issue
Feb 8, 2012
Abstract Views
893
PDF Downloads
1144
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.