Share:


A model for solving structural, technological and safety problems

Abstract


The authors of the present work offer the developed model of suggesting solutions to structural, technological and safety problems based on the use of a tree diagram as a tool for decision analysis and visualization. The model is aimed at integrating solutions worked out in the considered areas into a single variant as a research object. A multi-stage decision model reflecting a set of the available combinations of alternatives is developed. The branches of the tree diagram are interlinked based on the inherent relations between building structures, technologies and work safety. The interaction and interrelationship between the criteria describing the above issues affect each criterion in a very specific way. The performance of the system allows the authors to evaluate the effect of each criterion and its interaction with other criteria, which in turn helps with choosing appropriate solutions to solving structural, technological and safety problems.Konstrukcinių, technologinių ir saugos problemų sprendimo modelis

Santrauka. Šiame darbe autoriai sukūrė konstrukcinių, technologinių ir saugos sprendimų modelį, taikydami sprendimų analizės ir vizualizavimo įrankį – sprendimų medį. Pagrindinė šio modelio paskirtis – sujungti trijų sričių sprendimus į vieną bendrą nagrinėjamą variantą. Sukurtas daugiapakopis sprendimo modelis, vaizduojantis galimų alternatyvių derinių aibę. Sprendimų medžio šakos tarpusavyje sujungiamos remiantis esamu konstrukcijų, technologijų ir darbų saugos neatsiejamu ryšiu. Veiksnių sąveikos ir susijungimas turi unikalią įtaką kiekvienam veiksniui. Sistemos veikimas leidžia įvertinti kiekvieno rodiklio sąveikos poveikius, o tai padeda užtikrinti tinkamą konstrukcinių, technologinių ir saugos sprendimų pasirinkimą, sudaro prielaidą įgyvendinti statybos projektus išsaugant žmogaus gyvybę ir užkertant kelią galimiems sveikatos sutrikdymams.

Reikšminiai žodžiai: darbuotojų sauga ir sveikatanelaimingas atsitikimasprofesinis susirgimasstatybų sektoriusstatybos procesasdarni darbo vietamedžio diagramasprendimų analizė.

Keyword : worker safety and health protection, accident, occupational disease, construction sector, sustainable workplace, tree diagram, decision analysis

How to Cite
Liaudanskienė, R., Simanavičienė, R., & Ustinovichius, L. (2012). A model for solving structural, technological and safety problems. Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), 30-42. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.643551
Published in Issue
Feb 8, 2012
Abstract Views
458
PDF Downloads
330
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.