Share:


Construction quality control of unbound layers based on stiffness modulus criteria

    Kamran Rafiei Affiliation
    ; Amir Kavussi Affiliation
    ; Shahaboddin Yasrobi Affiliation

Abstract

NDT methods such as Portable Falling Weight Deflectometer (PFWD) provide measurements based on the engineering properties of materials (stiffness) instead of physical properties like field density and moisture content. However, PFWD testing method is not yet proven to be reliable enough for construction quality control. In this research, a laboratory testing unit box was prepared in which unbound materials were compacted at different compaction levels. The stiffness modulus of the compacted layers were then determined under PFWD Testing. The tests were repeated several days after construction when the materials moisture content was decreased to lower values. The results indicated that acceptable correlations exist between the stiffness modulus and both compaction percentage and moisture percentage. In addition, field testing was carried out on different unbound layers in several highway construction sites in Tehran and laboratory results were used in order to control in-situ conditions. With Comparing field and laboratory testing results, it was concluded that PFWD is an appropriate testing device for quality control and compaction monitoring of pavement layers during construction phases.


Nesujungtų sluoksnių konstrukcijų kokybės kontrolė, įvertinant standumo modulio kriterijų


Santrauka. NDT metodai, kaip krintančio svorio deflektometrai (PFWD), leidžia matuoti technologines ir fizikines medzcaron;iagu savybes (standumą, tankį ir įmirki). Tačiau PFWD bandymu metodas ir dabar dar nera patvirtintas kaip patikimas konstrukcijų kokybei kontroliuoti. Šiame darbe atlikti laboratoriniai ir natūriniai bandymai, kuriuose buvo tirtos skirtingais lygiais sutankintų tarpusavyje nesujungtų sluoksnių konstrukcijos. Tiriamų medžiagų sluoksnių standumo moduliai buvo nustatyti PFWD metodu. Bandymas buvo pakartotas išlaikius konstrukciją keletą dienų, kai drėgmės kiekis medžiagose sumažejo. Rezultatai parodė, kad yra reikšmine koreliacija tarp standumo modulio ir abiejų sluoksnių sutankinimo lygio bei drėgmės kiekio. Vėliau Teherano vietovese buvo atlikti natūriniai konstrukcijų su skirtingais nesujungtais sluoksniais bandymai. Išanalizavus natūriniu ir laboratoriniu bandymų tyrimų rezultatus, buvo nustatyta, kad PFWD yra tinkamas bandymo metodas konstrukcijų kokybei kontroliuoti ir tinkamam dangos sluoksnių tankinimui parinkti.


Reikšminiai žodžiai: PFWDstandumo modulistankinimaskonstrukcijų kokybės kontrolė.

Keyword : PFWD, stiffness modulus, compaction, construction quality control

How to Cite
Rafiei, K., Kavussi, A., & Yasrobi, S. (2012). Construction quality control of unbound layers based on stiffness modulus criteria. Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), 5-13. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.619328
Published in Issue
Feb 8, 2012
Abstract Views
469
PDF Downloads
369
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.