Share:


Integrated DSS for strategic planning in public institutions

    Živilė Tunčikienė Affiliation
    ; Juozas Bivainis Affiliation
    ; Rolandas Drejeris Affiliation

Abstract

The paper deals with a problem of support to the strategic planning decision‐making in public institutions. In special literature there are various approaches proposed to what decision support system (DSS) is rational to use in management area. This diversity is determined by the nature of management problems, goals and the chosen approaches for achieving the goals. In order to prepare the approaches which are necessary to carryout the strategic planning in the institutions, the role of the DSS was revealed, the structure of the system was defined, and the variety of the DSS was systematized. Besides, the factors which predetermine the requirements for the DSS of strategic planning in the institutions were defined. According to these factors and the results of the research on theoretical potential of decision support, it is rational to apply a complex character of intelligent support to prepare alternatives and to make decisions of strategic planning in public institutions. The authors have based a solution with regard to the integrated DSS for the strategic planning.


Integruota viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimų paramos sistema


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimų paramos problematika. Specialiojoje literatūroje pateikiami skirtingi požiūriai į tai, kokią sprendimų paramos sistemą (toliau – SPS) racionalu taikyti valdymo problemoms spręsti. Tokią įvairovę lemia nagrinėjamų valdymo problemų, kartu keliamų tikslų ir jų įgyvendinimo nuostatų pobūdis. Siekiant parengti viešojo sektoriaus institucijų strateginiam planavimui reikalingos SPS principines nuostatas, atskleistas SPS vaidmuo, apibrėžta pagrindinėms SPS funkcijoms įgyvendinti būtina sistemos struktūra, susistemintos SPS atmainų savybės. Be to, nustatyti veiksniai, kurie lemia reikalavimus, keliamus viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo SPS. Atsižvelgiant į tokius veiksnius ir sprendimų paramos teorinio potencialo nagrinėjimo rezultatus, numatyta skirtinga pagal pobūdį intelektinė parama viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimams rengti ir priimti, pagrįstas sprendimas dėl integruotos strateginio planavimo SPS.


Reikšminiai  žodžiai: viešojo  sektoriaus  institucija,  strateginis  planavimas,  sprendimų  paramos sistema, integruotas požiūris.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : public institution, strategic planning, DSS, integrated approach

How to Cite
Tunčikienė, Živilė, Bivainis, J., & Drejeris, R. (2010). Integrated DSS for strategic planning in public institutions. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 671-688. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.33
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
443
PDF Downloads
154
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.