Share:


Mapping the future sustainable competitiveness resources: Aspects of forests ownership

    Audronė Balkytė Affiliation
    ; Kęstutis Peleckis Affiliation

Abstract

Competitiveness race in the global economy, on the one side, and the acknowledgement of the sustainable development dimension, on the other side, brings Europe against extraordinary challenges but also to great opportunities. Mapping the future sustainable competitiveness creates a need for research initiatives to develop the new concept of competitiveness, with much of the research focusing on how sustainable development and competitiveness interact. The changing policy context, growing role of sustainable development, the transition to a green economy and the new European Union strategy Europe 2020 (2010) for smart, sustainable and inclusive growth leads to the “rethinking” of the main drivers of the sustainable competitiveness in the long prosperity and the future competitiveness leadership. The approach to natural resources, especially forests, as to the one of the future sustainable competitiveness resources, with the specific focus on its ownership is addressed in this article.


Darnaus konkurencingumo šaltinių paieškos: miškų nuosavybės aspektai


Santrauka. Lenktyniavimas dėl konkurencingumo pozicijos globalioje ekonomikoje ir vis didėjantis darnaus vystymosi svarbos pripažinimas kelia Europai didelių iššūkių, o kartu atveria naujų galimybių. Darnaus ateities konkurencingumo šaltinių paieškos lemia naujas mokslinių tyrimų iniciatyvas, kuriomis būtų plėtojama darnaus konkurencingumo koncepcija, apimanti darnaus vystymosi ir konkurencingumo sąryšį. Kintanti politinė aplinka, didėjanti darnaus vystymosi svarba, perėjimas prie „žalios“ ekonomikos ir nauja Europos Sąjungos pažangaus, darnaus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“ skatina iš naujo įvertinti pagrindinius ilgalaikio darnaus konkurencingumo šaltinius. Straipsnyje plėtojamas požiūris į gamtos išteklius, ypač miškus, kaip į vieną iš ateities darnaus konkurencingumo šaltinių, kartu detalizuojant kai kuriuos miškų nuosavybės aspektus.


Reikšminiai žodžiai: konkurencingumas,  darnus vystymasis, darnus  konkurencingumas, natūralūs ištekliai, miškai, miškininkystė, nuosavybė, valstybiniai miškai, privatūs miškai.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : competitiveness, sustainable development, sustainable competitiveness, natural resources, forests, forestry, ownership, public forests, private forests

How to Cite
Balkytė, A., & Peleckis, K. (2010). Mapping the future sustainable competitiveness resources: Aspects of forests ownership. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 630-651. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.31
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
501
PDF Downloads
227
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.