Share:


A multi‐period newsvendor problem with pre‐season extension under fuzzy demand

    Hülya Behret Affiliation
    ; Cengiz Kahraman Affiliation

Abstract

This paper proposes a fuzzy multi‐period newsvendor model with pre‐season extension for innovative products. The demand of the product is represented by fuzzy numbers with triangular membership function. The holding and shortage cost parameters are considered as imprecise and also represented by triangular fuzzy numbers. As the selling season draws closer, suppliers lead times shortens and thus production costs increase. In contrast, caused by the oncoming selling season, demand fuzziness decreases and more accurate demand forecasts can be maintained that lead to lower overage/underage costs. The objective of the model is to find the best order period and the best order quantity that will minimize the fuzzy expected total cost. The model is experimented with an illustrative example and supported by sensitivity analyses.


Kelių laikotarpių pardavimų modelis, papildytas paruošiamuoju laikotarpiu, esant neraiškiajai paklausai


Santrauka. Straipsnyje pasiūlytas neraiškusis kelių laikotarpių pardavimo modelis, papildytas paruošiamuoju laikotarpiu inovatyviems produktams. Produkto paklausa apibūdinama neraiškiaisiais skaičiais, aprašytais trikampe priklausomumo funkcija. Turto ir sąnaudų parametrai laikomi netiksliais ir taip pat apibūdinami trikampe priklausomumo funkcija aprašytais neraiškiaisiais skaičiais. Kai pardavimo laikotarpis priartėja, tiekimo laikas trumpėja, o gaminio kaina išauga. Priešingai, dėl praeinančio pardavimo laikotarpio paklausos neapibrėžtumas sumažėja ir galima tiksliau prognozuoti paklausą, o tai padeda sumažinti išlaidas dėl gaminių pertekliaus ar trūkumo. Šio modelio tikslas – rasti geriausią užsakymo laiką ir geriausią užsakymo kiekį, kurie padėtų sumažinti visų numatomų sąnaudų neapibrėžtumą. Pateikiamas modelio taikymo pavyzdys ir modelio jautrumo analizė.


Reikšminiai žodžiai: atsargų problema, neraiškusis modeliavimas, pardavimas, inovatyvus produktas, neraiškioji paklausa, neraiškioji atsargų savikaina, paruošiamasis laikotarpis.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : inventory problem, fuzzy modeling, newsvendor, innovative product, fuzzy demand, fuzzy inventory cost, pre-season

How to Cite
Behret, H., & Kahraman, C. (2010). A multi‐period newsvendor problem with pre‐season extension under fuzzy demand. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 613-629. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.30
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
446
PDF Downloads
179
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.