Share:


Private capital flows to low‐income countries: The role of domestic financial sector

    Chee-Keong Choong Affiliation
    ; Siew-Yong Lam Affiliation
    ; Zulkornain Yusop Affiliation

Abstract

The relationship between private capital flows and growth has been examined extensively in the literature, yet numerous controversies still remain. The study examines the relationships among private capital flows (foreign direct investment, portfolio investment and foreign debt), financial development and economic performance in a sample of 16 low‐income developing countries over the period 1988–2006, by employing generalized method of moments (GMM) panel data analysis. We find that private capital flows have a positive impact on growth in low‐income countries with well‐developed financial sector but have a negative effect in the presence of poor financial sector development. Well‐developed financial sectors are ones that are themselves crucial for economic growth. Our results indicate that private capital flows would be more effective if they were more systematically conditional on well‐developed financial systems.


Privataus kapitalo srautų įtaka mažas pajamas gaunančioms šalims: finansinio vidaus sektoriaus vaidmuo


Santrauka. Ryšys tarp kapitalo srautų ir jų augimo yra intensyviai tiriamas. Pastebėta, kad daug prieštaravimų tarp jų vis dar išlieka. Šiame tyrime nagrinėjamas santykis tarp privataus kapitalo srautų (įeinančių užsienio investicijų, portfelinių investicijų ir užsienio skolų) finansinės plėtros ir ekonominės veiklos pasirinktose šešiolikoje mažas pajamas gaunančių besivystančių šalių 1988–2006 m., duomenų analizei taikant apibendrinamąjį momentų metodą (GMM). Nustatyta kad privataus kapitalo srautai turi teigiamą įtaką augimui mažas pajamas turinčiose šalyse su gerai išplėtotu finansiniu sektoriumi, tačiau daro neigiamą poveikį toms šalims, kurių finansinis sektorius yra skurdus. Gerai išvystyti ekonominiai sektoriai yra tie, kurie vaidina lemiamą vaidmenį ekonominiam augimui. Rezultatai parodė, kad privataus kapitalo srautai būtų efektyvesni, jei jie sistemiškiau priklausytų nuo gerai išsivysčiusių finansinių sistemų.


Reikšminiai žodžiai: privataus kapitalo srautai, akcijų rinka, augimas, duomenų analizė.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : private capital flows, stock market, growth, panel data analysis

How to Cite
Choong, C.-K., Lam, S.-Y., & Yusop, Z. (2010). Private capital flows to low‐income countries: The role of domestic financial sector. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 598-612. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.29
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
454
PDF Downloads
266
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.