Share:


Decision support in software supported negotiations

    Tomasz Wachowicz Affiliation

Abstract

In this paper we consider the idea of negotiations conducted by means of the software support tools. We present the advantages of the negotiation support systems discussing their different functions and typologies focusing later on the possibilities of decision support they can give to the negotiating parties in all negotiation phases. After presenting the most popular solutions we introduce also two of our own procedures that can be applied in the pre‐negotiation phase for eliciting negotiators’ preferences and building the offers’ scoring systems for the parties. The first one is based on the Hammond, Keeney and Raiffa's procedure of even swaps, while the second derives from the Roy's ELECTRE‐TRI. Both of them can be easily applied as the analytic engines in electronic negotiation systems replacing the classical additive scoring systems. We discuss also the issue of using different scoring systems in the successive negotiation phases.


Derybų sprendimų paramos programa


Santrauka. Straipsnyje pateikiama idėja apie derybų vykdymą naudojantis sprendimų paramos programa. Pristatomi derybų sistemos privalumai aptariant skirtingas funkcijas ir tipologijas, vėliau akcentuojant sprendimų paramos sistemos galimybes, kurias gali duoti ši sistema kiekvienai iš derybų šalių bet kuriuo derybų etapu. Pristačius populiariausius sprendimus pateikiamos dvi procedūros, kurios gali būti taikomos norint išsiaiškinti derybininko prioritetus ir sudaryti siūlančio asmens šalių vertinimo sistemą. Pirmoji paremta Hammond, Keeney and Raiffa lygių mainų procedūra, o antroji – Roy sukurta ELECTRE-TRI. Šios procedūros gali būti lengvai pritaikytos kaip analitinė sistema elektroninėje derybų sistemoje, pakeičiant klasikines adityviąsias vertinimo sistemas. Nagrinėjama, kaip skirtingos vertinimo sistemos naudojamos tolesniuose derybų etapuose.


Reikšminiai  žodžiai: derybos,  sprendimų  paramos  sistemos,  sprendimo  analizė,  daugiakriterinis vertinimas, lygūs mainai, ELECTRE-TRI.

Keyword : negotiations, negotiation support systems, decision analysis, multiple criteria decision making, even swaps, ELECTRE-TRI

How to Cite
Wachowicz, T. (2010). Decision support in software supported negotiations. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 576-597. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.28
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
493
PDF Downloads
299
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.