Share:


Enterprise resource planning systems implementation as a complex project: A conceptual framework

    Saumyendu Ghosh Affiliation
    ; Mirosław J. Skibniewski Affiliation

Abstract

The purpose of this paper is to investigate current literature on critical success factors (CSF) and risk factors (RF) of enterprise resource planning (ERP) system implementation and provide a systemic explanation of complexities involved in such implementation. This study will compile literature that highlighted possible references to CSFs of ERP implementations, definition of complex projects and ERP are compared with project management and project governance impacts. By analyzing highly likely CFS and RFs mentioned in literature, CSF and RFs will be mapped to project complexities involved in any ERP implementation. This is an exploratory study as it is based on literature review to understand ERP implementation and validations. The future research needs to include data collection from ERP adopters and longitudinal analyses of trends based on advances in ERP project management and governance capabilities in different ERP implementations. This article will be significant contribution to current body of knowledge because it helps us understand ERP application implementation as a complex project instead of linear system as currently documented in the literature. This article has outlined the conceptual revisions needed to extend the new project management approach from its current linear way of looking into project management of ERP projects. The article suggests that ERP project management is best understood within the context of environmental complexities. This paper is the first attempt to explore ERP implementations based on current enterprise environment and how to meet those CSF and RFs from complexity perspective.


Įmonės išteklių planavimo diegimas kaip kompleksinis projektas: koncepcinis modelis


Santrauka. Straipsnio tikslas – išnagrinėti dabartinius literatūros šaltinius apie įmonės išteklių planavimo sistemos įgyvendinimo kritinius sėkmės ir rizikos veiksnius, pateikti sistemišką kliūčių, su kuriomis galima susidurti įgyvendinant sistemą, paaiškinimą. Ši analizė grindžiama tokiais literatūros šaltiniais, kuriuose kalbama ar užsimenama apie kritinius įmonės išteklių planavimo sėkmės veiksnius, sudetinių projektų apibrežimą, o įmonės išteklių planavimas lyginamas su projektų valdymo poveikiais. Labiausiai tikėtini analizuojamieji kritinės sėkmės ir rizikos veiksniai, minėti literatūroje, bus atvaizduojami tarp projektų kliūčių, įtrauktų bet kuriame įmonės išteklių planavimo įgyvendinimo etape. Tai yra aiškinamasis tyrimas, nes grindžiamas literatūros apžvalga įmonės išteklių planavimo ir valdymo klausimais. Tolesniam tyrimui reikia surinkti duomenis iš išteklių planavimo sistemą įdiegusių įmonių ir atlikti ilgalaikę pažangos tendencijų analizę, valdant išteklių planavimo projektus, bei įvertinti skirtingų įmonės išteklių valdymo planų įgyvendinimo galimybes. Šiame straipsnyje pateikiama daug žinių apie įmonių išteklių planavimo sistemos įgyvendinimą kaip kompleksinį projektą, o ne šiuo metu literatūroje pateikiamą linijinę sistemą. Straipsnyje numatyti konceptualūs taisymai, norint nuo dabartinio linijinio požiūrio pereiti prie naujojo įmonės išteklių planavimo projektų valdymo požiūrio. Pažymėta, kad išteklių planavimo projektų valdymas geriausiai suvokiamas aplinkos sudėtingumo kontekste. Šis straipsnis – tai pirmasis mėginimas ištirti įmonės išteklių planavimo įgyvendinimą esamoje įmonės aplinkoje ir bandymas susidoroti su kritiniais sėkmes ir rizikos veiksniais atsižvelgiant į kylančias kliūtis.


Reikšminiai žodžiai: kompleksiniai projektai, įmonės išteklių planavimas, projektų valdymas, koncepcinis modelis, kritiniai sėkmės veiksniai.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : complex projects, ERP, project governance, conceptual framework, critical success factors

How to Cite
Ghosh, S., & Skibniewski, M. J. (2010). Enterprise resource planning systems implementation as a complex project: A conceptual framework. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 533-549. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.26
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
752
PDF Downloads
867
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.