Share:


The influence of deposits insurance on the stability of the Baltic states banking system

    Aušrinė Lakštutienė Affiliation
    ; Rytis Krušinskas Affiliation
    ; Dalia Rumšaitė Affiliation

Abstract

The processes in the financial markets in the last years revealed the new research directions in the risk for market actors valuation area. Globalization processes and their impact on a country's financial system stability affects banking system not only with the clear macroeconomic indicators, but also with the panic and uncertainty of resources providers – depositors. Deposit coverage insurance limit increase as risk management tool for Baltic States banking system stability in the period of 2005–2009 was implemented. These actions helped commercial banks, participating in deposit insurance system, to keep their credit ratings and financial stability. However, the main concern is about whether this tool is more theoretical or practical for maintaining stability of the banking system, and what influence to macroeconomic factors make deposits sum in country's banks.


Article in English.


Indėlių draudimo įtaka Baltijos šalių bankų sistemos stabilumui


Santrauka. Procesai, vykstantys finansų rinkose, pastaraisiais metais atskleidė naujas tyrimų kryptis, siejamas su rinkos dalyvių rizikos vertinimu. Globalizacijos procesai ir jų įtaka šalies finansų sistemos stabilumui daro įtaką bankų sektoriui ne tik per aiškiai susiejamus makroekonominius rodiklius, tačiau ir per finansinių išteklių teikėjų – indėlininkų – patiriamą riziką ar vertinamą neapibrėžtumą. Indėlių draudimo limitų padidinimas, kaip rizikos valdymo įrankis, Baltijos šalyse buvo įdiegtas 2005–2009 metų periodu siekiant užtikrinti bankų sistemos stabilumą. Šie veiksmai padėjo komerciniams bankams, dalyvaujantiems indėlių draudimo sistemoje, palaikyti savo kredito reitingus ir užsitikrinti finansinį stabilumą. Vis tik pagrindiniu susidomėjimo šaltiniu išliko siekis išsiaiškinti, ar pasiūlytos priemonės yra labiau teorinės nei praktinės stengiantis išlaikyti bankinės sistemos stabilumą, taip pat įvertinti, kaip makroekonominiai šalių rodikliai veikė indėlių kitimą analizuojamų šalių bankuose.


Reikšminiai žodžiai: bankaiindėlių draudimasindėlininkų panikamakroekonominiai rodikliai.

Keyword : banking, deposit insurance, depositor panic, macroeconomic factors

How to Cite
Lakštutienė, A., Krušinskas, R., & Rumšaitė, D. (2011). The influence of deposits insurance on the stability of the Baltic states banking system. Journal of Business Economics and Management, 12(3), 482-502. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.599413
Published in Issue
Oct 4, 2011
Abstract Views
614
PDF Downloads
336
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.