Share:


Government incentives directed towards foreign direct investment: a case of Central and Eastern Europe

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Agnė Šimelytė Affiliation

Abstract

This article examines the government incentives towards foreign direct investments (further – FDI) of Central and Eastern Europe countries by evaluating the external influencing factors of foreign investment. It is argued that the major incentive affecting FDI inflows involves more fiscal than financial incentives. Tax deduction is considered to be the most significant influencing factor on attracting FDI. Hence, the empirical analysis is based on exogenous variables. The empirical model was used to determine causal relationship between macroeconomic variables and FDI intensity in Central and Eastern European countries. The article introduces some policy recommendation for the increase of FDI intensity in Central and Eastern Europe.


Article in English.


Užsienio investicijų intensyvinimo priemonių taikymo Rytų ir Centrinėje Europoje analizė


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama, kaip užsienio investicijų priemonės taikomos Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Vertinami išoriniai užsienio investicijas lemiantys veiksniai, teigiama, kad TUI įplaukas skatina daugiau mokesčių nei finansinės paskatos. Tačiau laikomasi nuomonės, kad mokesčių lengvatos – vie-na pagrindinių priežasčių, lemiančių TUI įplaukas. Empirinis modelis pagrįstas mažiausiųjų kvadratų metodu, kuriuo nustatomas priežastinis sąryšis tarp makroekonominių rodiklių ir TUI intensyvumo. Straipsnyje pateikiamos kai kurios politinės įžvalgos, kurių taikymas padidintų tiesioginių užsienio investicijų intensyvumą Centrinėje ir Rytų Europoje.


Reikšminiai žodžiai: iniciatyvostiesioginės užsienio investicijosTUI apibrėžiantys veiksniaiAirijos modelisTKC modelis.

Keyword : government incentives, foreign direct investment, determinants of FDI, Irish model, TKC model

How to Cite
Ginevičius, R., & Šimelytė, A. (2011). Government incentives directed towards foreign direct investment: a case of Central and Eastern Europe. Journal of Business Economics and Management, 12(3), 435-450. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.599415
Published in Issue
Oct 4, 2011
Abstract Views
740
PDF Downloads
507
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.