Share:


Mobbing diagnosis instrument: stages of construction, structure and connectedness of criteria

Abstract

The article deals with mobbing diagnosis criteria in instruments designed by foreign scientists; it presents the process of development of the instrument for diagnosis of mobbing as discrimination in employee relations, designed by the authors, which involves five main stages. The results of expert assessment and their impact on further development of the instrument are discussed in more detail. The detailed structure of the instrument is presented, distinguishing characteristics and criteria and revealing some fragments of indicators in the article. The analysis of intercorrelations has confirmed especially high reliability of interconnectedness of criteria, i.e. 0.001.


Article in English.


Mobingo diagnozavimo instrumentas: konstravimo etapai, struktūra ir kriterijų susietumas


Santrauka. Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose, gerinant organizacijų klimatą, procesą sudarė penki etapai. Taikant teorinę analizę buvo išskirtos pagrindinės instrumento charakteristikos, sudaryta anketa pirmajam ekspertiniam vertinimui, kurioje pateikti tyrimo objektą atitinkantys kriterijai (pirmasis ekspertų vertinimas), remiantis ekspertų išvadomis, siūlymais ir kriterijų svorio vidurkiais, sudaryta anketa antrajam vertinimui, pateikiant kriterijus atitinkančius rodiklius (antrasis ekspertų vertinimas). Nustačius kriterijų svoriu vidurkį ir itin sumažinus rodiklių skaičių, instrumentas parengtas diagnostiniam žvalgomajam tyrimui. Atlikus tyrimą, pakoreguoti žvalgomojo tyrimo metu atskleisti instrumento trūkumai, padėję parengti jį pagrindiniam tyrimui: išskirtos keturios charakteristikos (mobingo požymiai; mobingo veiksmai; papildomi mobingo požymiai; organizacijos klimatas), kurias sudaro 27 kriterijai, išsiskaidantys į 156 indikatorius.


Reikšminiai žodžiai: mobingasdiskriminacijadarbuotojų santykiaiorganizacijos klimatasdiagnozavimasinstrumento formavimasinterkoreliacija.

Keyword : Mobbing, discrimination, employee relations, organisational climate, diagnosis, instrument development, intercorrelations

How to Cite
Žukauskas, P., & Vveinhardt, J. (2011). Mobbing diagnosis instrument: stages of construction, structure and connectedness of criteria. Journal of Business Economics and Management, 12(2), 400-416. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.575193
Published in Issue
Jun 9, 2011
Abstract Views
539
PDF Downloads
405
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.