Share:


The role of the foreign banks in the 5 EU member states

Abstract

The article tests if foreign banks have lowered their market share in the Baltic States, Romania and Bulgaria during the recent financial crisis after 2007, due to the perception of risk exposure in local markets. It has been proved that, the credit supply by foreign banks in the Baltic States, Romania and Bulgaria has remained relatively stable during the latest crisis by TSLS method. Foreign ownership generally utilizes derivative products more than domestic banks in the NMSs because they have more expertise in hedging and can diversify risks effectively with their larger parent banks in their home country. The reaction of foreign banks abroad depends on the capital adequacy of the parent bank and the business opportunities in the host economies.


Article in English.


Užsienio bankų vaidmens 5 Europos sąjungos valstybėse tyrimas


Santrauka. Straipsnyje analizuojamas užsienio bankų vaidmuo penkiose Europos Sąjungai priklausančiose valstybėse – Baltijos šalyse, Rumunijoje ir Bulgarijoje. Autorius tyrimui pasirinko užsienio bankų užimamos rinkos dalies vertinimą ir ekonomikos krizės poveikio nustatymą šių bankų veiklos rodikliams bei rinkos daliai. Gauti rezultatai parodė, kad kreditų pasiūla, teikiama užsienio bankų Baltijos šalyse, Rumunijoje ir Bulgarijoje, išliko palyginti stabili. Tai galima susieti su tuo, kad užsienio bankai taiko ir naudoja išvestinius produktus, motyvuodami tuo, jog turi daugiau patirties ir gali diversifikuoti riziką, efektyviai naudodami juos remiančių savos šalies („motininių“) bankų finansinius išteklius. Tyrimas taip pat parodė, kad užsienio bankų reakcija į rinkos pasikeitimus vienoje ar kitoje valstybėje tiesiogiai priklauso nuo „motininio“ banko kapitalo pakankamumo ir ekonominių verslo sąlygų toje šalyje.


Reikšminiai žodžiai: kreditas, pasiūla, cikliškumas, stabilumas, krizė, užsienio nuosavybė, bankas

Keyword : credit supply, cyclicality, stability, crisis, foreign ownership

How to Cite
Festić, M. (2012). The role of the foreign banks in the 5 EU member states. Journal of Business Economics and Management, 13(1), 189-206. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.620156
Published in Issue
Feb 21, 2012
Abstract Views
410
PDF Downloads
232
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.