Share:


Creating strategies from tows matrix for strategic sustainable development of Kipaş Group

Abstract

The aim of this study is to develop new strategies for sustainable development of a group and to establish a holding from several companies by considering the regulations in the World Trade, recent developments in textile sector and raising conflicts among stakeholders. In this study, internal analysis of the group was carried out with interviews, observations and surveys. To prepare external analysis, the economical situation of Turkey and the World was researched and categorized under standard PEST (Political – Economic – Sociocultural – Technological) categories. Later, SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis of the group was prepared and most significant factors were chosen. Important problems were identified and the purposes and objectives of the firm were determined by focusing on opportunities. In the light of these factors, TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, and Strengths) matrix was prepared to combine external and internal factors of the enterprise in order to deploy strategies. A new organization structure of the group was determined and presented based on these strategies.


Article in English.


Darnaus vystymosi Kipas grupėje strategijų kūrimas remiantis GGSS matrica


Santrauka. Šio straipsnio tikslas – pateikti Turkijos Kipas grupės, veikiančios tekstilės ir aprangos pramonėje, darnaus vystymosi strategijas, reorganizuojant grupę į holdingą. Tokiam organizacijos apsisprendimui įtakos turėjo pasaulio prekybos reguliavimo tekstilės sektoriaus pokyčiai, auganti Kinijos tekstilės produkcijos pasiūla ir vidinių konfliktų tarp suinteresuotų asmenų grupės viduje augimas. Šiame tyrime pristatoma vidinė Kipas grupės aplinkos analizė. Ji atlikta remiantis interviu, stebėjimo ir apklausos rezultatais. Išorinė aplinkos analizė ir Turkijos bei pasaulio ekonominė situacija analizuota remiantis PEST analize. Vėliau parengta SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) grupės analizė ir išskirti reikšmingiausi veiksniai, darantys poveikį. Orientuojantis į išskirtas galimybes, buvo nustatyti strateginiai organizacijos tikslai ir uždaviniai. Kitu žingsniu, remiantis atlikta analize, buvo atlikta dar viena – šį kartą GGSS (galimybių, grėsmių, silpnybių, stiprybių) analizė. Ji sujungė išanalizuotus išorinius ir vidinius organizacijos aplinkos veiksnius, siekiant sudaryti darnaus vystymosi strategijas. Dėl to Kipas grupei buvo pasiūlyta nauja organizacinė struktūra.


Reikšminiai žodžiai: strateginis valdymas, GGSS, PEST, reorganizacija, pokyčių valdymas, organi-zacinė struktūra

Keyword : strategic management, SWOT, TOWS, reorganization, change management, organizational structure

How to Cite
Aslan, I., Çınar, O., & Kumpikaitė, V. (2012). Creating strategies from tows matrix for strategic sustainable development of Kipaş Group. Journal of Business Economics and Management, 13(1), 95-110. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.620134
Published in Issue
Feb 21, 2012
Abstract Views
1371
PDF Downloads
6089
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.