Vol 24 No 5 (2020)

Published: 2020-08-14

Articles

Page 300-312

Nonlinear relationship between housing supply and house price in Malaysia

Geok Peng Yeap, Hooi Hooi Lean
Abstract 1285 | PDF Downloads 911 SM Downloads 273 | DOI https://doi.org/10.3846/ijspm.2020.12343

Page 313-322

Locale-varying relationships between tourism development and retail property prices in a shopping destination

Linchuan Yang, K. W. Chau, Yi Lu, Xu Cui, Fanyu Meng, Xu Wang
Abstract 916 | PDF Downloads 528 | DOI https://doi.org/10.3846/ijspm.2020.13343

Page 323-334

Marketization allocation, land price, and local government land speculation, China

Juanfeng Zhang, Ting Yu, Lele Li, Danxia Zhang, Guochao Zhao, Haizhen Wen
Abstract 1291 | PDF Downloads 718 | DOI https://doi.org/10.3846/ijspm.2020.13128

Page 335-347

Does default risk matter for investors in REITs

Yezhou Sha, Zilong Wang, Ziwen Bu, Nick Mansley
Abstract 1300 | PDF Downloads 835 | DOI https://doi.org/10.3846/ijspm.2020.13504

Page 365-378