Share:


Contractor selection for performance‐based maintenance partnerships

    Ab Straub Affiliation
    ; Henk-Jan van Mossel Affiliation

Abstract

Dutch housing associations use new procurement methods such as performance‐based maintenance partnerships for maintaining their housing stock. Such partnerships promise a range of advantages as compared to the traditional tendering of maintenance projects. For contractors a performance‐based approach implies major changes in methods and work processes. A major change within this performance‐based approach is contractors acting as maintenance‐engineering consultants to clients. This requires new activities to be considered, such as providing advice on maintenance strategies, the design of maintenance scenarios, performance measurements and conducting customer satisfaction surveys. The execution of these activities demands additional capabilities from the contractor. The introduction of the Quality Mark for Real Estate Maintenance VGO KEUR is a first step in quality assurance of maintenance contractors in the Netherlands. It guarantees principals that contractors are able to work according performance‐based methods and procedures. A next step in quality assurance should be to establish a clear relationship between maintenance‐engineering and consulting activities and contractor's performance outcome.


Rangovo parinkimas eksploatacija grįstų pastatų prežiūros partnerystei


Santrauka


Vykdydamos pastatu ūkio priežiūra, Olandijos busto asociacijos taiko naujus pirkimo metodus, tokius kaip eksploatacija grįstų pastatu priežiūros partneryste. Tokia partneryste turi daug pranašumu, palyginti su tradiciniais priežiūros projektu konkursais. Rangovams eksploatacija grįstų pastatu priežiūros būdas reiškia reikšmingus metodu ir darbo proceso pokyčius. Esminis su eksploatacija grįstų pastatu priežiūros būdu susijęs pokytis ‐ rangovai klientams teikia priežiūros ir konsultavimo dėlinžineriniu sistemų paslaugas. Todėl reikia pasidomėtinauja veikla, tokia kaip konsultacijos dėl priežiūros strategijų, priežiūros scenarijų rengimas, naudingumo matavimai ir klientu pasitenkinimo apklausų rengimas. Kad galėtu vykdyti tokia veikla, rangovas turi turėti papildomu gebėjimu. Nekilnojamojo turto priežiūros kokybes ženklo VGO KEUR naudojimas ‐ pirmasis žingsnis siekiant Nyderlanduose užtikrinti pastatu ūkio priežiūros rangovu veiklos kokybe. Užsakovams tai garantuoja, kad rangovai sugebės vykdyti veikla, remdamiesi rezultatyviaisiais metodais ir procedūromis. Kitas žingsnis, siekiant užtikrinti kokybe, turėtų būti aiškaus ryšio tarp priežiūros, inžinerines ir konsultavimo veiklos bei rangovo rezultatu nustatymas.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Contractor selection, Maintenance, Partnering, Performance‐based procurement, Quality assurance

How to Cite
Straub, A., & Mossel, H.-J. van. (2007). Contractor selection for performance‐based maintenance partnerships. International Journal of Strategic Property Management, 11(2), 65-76. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637561
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
315
PDF Downloads
163