Share:


Orientation measurement with gyrotheodolite

  Vladimír Bezdíček Affiliation
  ; Rostislav Dandoš Affiliation
  ; Miroslav Konečný Affiliation
  ; Juraj Kotrbanec Affiliation
  ; Tomáš Král Affiliation
  ; Andrea Wlochová Affiliation

Abstract

The article deals with the principle of using gyrotheodolite in connection and orientation measurements. It describes orientation measurements with gyrotheodolite, provides basic information about the device and explains how it works. The first part describes gyrotheodolite and methods of determining astronomical true north. The workflow for measurement and subsequent data processing is described below. In the second part, two orientation measurements are described and processed. Finally, the accuracy achieved and the possibility to use the device for activities other than mine measurement are assessed.

Keyword : connection and orientation measurements, basic orientation line, gyrotheodolite, gyro station, instrument constant, mining measurement baseline, astronomical north

How to Cite
Bezdíček, V., Dandoš, R., Konečný, M., Kotrbanec, J., Král, T., & Wlochová, A. (2018). Orientation measurement with gyrotheodolite. Geodesy and Cartography, 44(3), 100-105. https://doi.org/10.3846/gac.2018.2683
Published in Issue
Oct 16, 2018
Abstract Views
850
PDF Downloads
1681
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bezdíček, V. (2016). Připojovací a usměrňovací měření na dole ČSM. Technická univerzita Ostrava. Retrieved from http://hdl.handle.net/10084/115635

Černota, P., & Staňková, H. (2014). New methods of conducting connecting surveys and orientation measurements in mining works (1st. ed.). Košice: Technická univerzita v Košiciach.

Decree No. 435/1992 Coll. (n.d.). Of the Czech mining authority on mining measuring documents in mining activities and some activities carried out using mining methods, as amended. Retrieved from https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-435

Neset, K. (1967). Důlní měřictví. II, Měření výškové, připojovací a usměrňovací, měření vytyčovací. Praha: SNTL – Nakladatel-ství technické literatury.

Novák, Z., & Hánek, P. (1995). Geodézie v podzemních pros-torách. Praha: České vysoké učení technické.

Sokkia Instruction. (n.d.). Instructions for use of SOKKIA GYRO X devices. Retrieved from https://cn.sokkia.com/sites/default/files/sc_files/downloads/gyro_x_ii_e_0.pdf