Share:


Pragmatics of sign systems in tourist maps: recognition of signs

Abstract

Amount and diversity of thematic maps published in Lithuania nowadays is mostly due to various tourist maps. Such maps naturally are in great demand, though the quality of communicated information is not always satisfactory. Systems of cartographic signs for tourist maps are often designed without considering the final user and what has to be done in order to improve visual rendering of geographic and attribute information so that all signs in a map are not only informative but also easily and comfortably readable, correctly interpreted and memorised for a long time. Until recent years few or none investigations into perception of cartographic signs were performed in Lithuania. This paper is an attempt to define the main trends of investigation into usability aspect of icon signs, taking tourist maps as example because of their variety, importance and feedback information. Usability of a sign as a whole and perception of the main graphic attributes of it ought to be tested in different groups of users, always considering the impact of the context. A test of recognition of tourist maps’ signs is described as a case study. The results show that it is possible to get statistically reliable answer to the relationship between of particular icon signs and their recognition. Textual and graphic symbols were recognised best, while increasing graphic similarity to the represented object does not improve recognition beyond this group of signs. Thus realistic drawings and photographs are not recommended to use in general tourist maps at all. Difference in recognition of signs was observed between men and woman, whereas difference between younger and elder people was not significant.

Article in Lithuanian.

Turistinių žemėlapių ženklų sistemų pragmatinis aspektas: ženklų atpažinimas

Santrauka. Lietuvoje išleidžiama daug ir įvairios teminės kartografinės produkcijos. Ypač didelę teminių žemėlapių dalį sudaro įvairi turistinė kartografinė medžiaga. Nors jos paklausa didelė, tačiau informacijos perdavimo kokybė toli gražu ne visada esti nepriekaištinga. Sudarant ženklų sistemas kol kas mažai galvojama apie būsimą žemėlapio naudotoją bei kaip pateikti informaciją, kad žemėlapio ženklai būtų informatyvūs, greitai bei teisingai suvokiami vizualiai ir gerai įsimenami. Lietuvoje kartografinių tyrimų ženklų suvokimo problemoms spręsti iki šiol nebuvo atliekama. Straipsnyje bandoma nubrėžti svarbiausias turistinių žemėlapių pragmatikos tyrimų kryptis pagal naudotojų grupes ir ženklų ypatybes. Aprašomas pirmasis bandymas tirti žemėlapiuose naudojamų ženklų atpažinimo ypatumus. Rezultatai leidžia teigti: ikoninio sutartinio ženklo panašumas į žymimą objektą ir raiškumas negarantuoja, kad toks ženklas įsimenamas lengviau. Geriausiai atpažįstami tekstiniai ir simboliniai ženklai; be to, vyrai ir moterys ženklus atpažįsta skirtingai. Remiantis tyrimo rezultatais pateikta rekomendacijų turistinių žemėlapių sudarytojams.

Raktažodžiai: sutartiniai ženklai, teminė kartografija, turistiniai žemėlapiai, vizualizavimas, ženklų semiotinė analizė, vizualinis suvokimas, atpažinimo testai.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : conventional signs, thematic cartography, tourist maps, visualization, semiotic analysis of signs, visual perception, recognition tests

How to Cite
Beconytė, G., & Špūraitė, J. (2012). Pragmatics of sign systems in tourist maps: recognition of signs. Geodesy and Cartography, 30(1), 22-28. https://doi.org/10.3846/13921541.2004.9636636
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
348
PDF Downloads
280
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.