Share:


Research on WMM-00 geomagnetic field model accuracy in Lithuanian territory

    Romuald Obuchovski Affiliation

Abstract

The development of surveying technology gives the possibility for a detailed exploration of physical processes on the Earth’s surface. The satellite geomagnetic surveys, the precise geomagnetic surveys in magnetic observatories, the measurement at repeat stations, aeromagnetic surveys and marine surveys give a lot of information on Earth’s magnetic field. Using this information it is possible to create a mathematical representation of the Earth’s main magnetic field and its change. Models are widely used for cartographic, navigational, military and civil needs. The accuracy of WMM-00 geomagnetic model on Lithuanian territory is reviewed in this article. This model is used for computation of declination values in topographic maps at the scale 1:50 000, determination of magnetic azimuth and magnetic declination in airports.

Article in Lithuanian.

WMM‐00 geomagnetinio lauko modelio Lietuvos teritorijoje tikslumo tyrimas

Santrauka. Matavimų technikos lygis teikia galimybę detaliau ištirti Žemės paviršiuje vykstančius fizikinius procesus. Atliekant geomagnetinio lauko palydovinius stebėjimus, tikslius ir nuolatinius matavimus magnetinėse observatorijose, geomagnetinius lauko matavimus amžių variacijų punktuose, aeromagnetinius ir jūrų matavimus sukaupta nemažai informacijos apie geomagnetinio lauko išsidėstymą erdvėje ir jo kitimą laike. Tokios informacijos gausybė suteikia galimybę matematiškai modeliuoti geomagnetinį lauką. Geomagnetinio lauko modeliai plačiai taikomi oro navigacijos, karybos bei civiliniams tikslams. Straipsnyje įvertintas WMM-00 (World Magnetic Model) geomagnetinio lauko modelio tikslumas Lietuvos teritorijoje. Pagal šį modelį nustatomos topografinių 1:50 000 mastelio žemėlapių magnetinės deklinacijos reikšmės. Šio modelio duomenys taip pat naudojami aviacijoje skaičiuojant aerouosto įrenginių magnetinio azimuto ir magnetinės deklinacijos reikšmes.

Raktažodžiai: Žemės magnetinis laukas, geomagnetinio lauko modeliai.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : Earth's magnetic field, geomagnetic field models

How to Cite
Obuchovski, R. (2012). Research on WMM-00 geomagnetic field model accuracy in Lithuanian territory. Geodesy and Cartography, 30(1), 14-21. https://doi.org/10.3846/13921541.2004.9636635
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
364
PDF Downloads
219
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.