Share:


Analysis of GPS virtual reference stations (VRS) creation by applying carrier phase double differences

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

Creation of the model for carrier phase double difference corrections of GPS virtual reference station is analysed. A determined parameter with a value computed by the least-square method was applied to the system of equations of reference station carrier phase double differences. Equations are made for a certain number of epochs. Effect of the distance between VRS and user’s receiver for carrier phase double difference virtual corrections was evaluated. A model for carrier phase double difference virtual corrections was suggested. The accuracy of virtual corrections has been determined. It is much higher than using single reference station for determining coordinates.

Article in Lithuanian

GPS virtualiujų referencinių stočių (VRS) sukūrimo, taikant nešlio fazių dvigubuosius skirtumus, analizė

Santrauka. Straipsnyje analizuojamas GPS referencinių stočių nešlio fazių dvigubųjų skirtumų pataisų modelio sudarymas. Modeliui sudaryti panaudojamas vienas determinuotasis parametras, kurio reikšmė apskaičiuojama apdorojant mažiausiųjų kvadratų metodu referencinių stočių nešlio fazių dvigubųjų skirtumų pataisų lygčių sistemą, sudarytą taikant tam tikrą epochų skaičių. Siūlomas nešlio fazių dvigubųjų skirtumų virtualiųjų pataisų sudarymo modelis. Įvertinama atstumo tarp VRS ir vartotojo imtuvo įtaka nešlio fazių dvigubųjų skirtumų virtualiosioms pataisoms. Šiuo atveju nustatytasis virtualiųjų pataisų tikslumas yra daug didesnis nei taikant pavienes referencines stotis taškų koordinatėms nustatyti.

Raktažodžiai: GPS, nešlio fazių dvigubieji skirtumai, virtualioji referencinė stotis, kovariacijų matrica.

Keyword : GPS, double differences in carrier phases, virtual reference station, covariance matrix

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Analysis of GPS virtual reference stations (VRS) creation by applying carrier phase double differences. Geodesy and Cartography, 31(4), 117-121. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636676
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
183
PDF Downloads
205
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.