Share:


The accuracy of spatial coordinates determined by trilateration method

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Robertas Dargis Affiliation

Abstract

An accuracy of spatial coordinates determined by multiple linear intersection is analysed in the paper. Such system of points determined by the method of linear intersection consists of a set of trilateration. The parametric equations are linearised using approximate coordinates of the points. The values of approximate coordinates can be determined using the method of every kind. The corrections for approximate coordinates are calculated by the least-square method. An influence of coefficients’ errors of the length of measured lines and of parametric equations for accuracy of processing equalised spatial coordinates is analysed.


Article in Lithuanian.


Erdvinių koordinačių, nustatytų trilateracijos metodu, tikslumas


Santrauka. Straipsnyje analizuojamas daugkartine linijine sankirta nustatytų taškų erdvinių koordinačių tikslumas. Tokia linijinės sankirtos metodu nustatytų taškų sistema sudaro trilateracijos tinklą. Erdvinių koordinačių reikšmėms skaičiuoti taikoma išmatuotų linijų ilgių parametrinių lygčių sistema, lygtys linearizuojamos pagal apytikres taškų koordinates. Apytikrių koordinačių reikšmės gali būti nustatomos bet kuriuo metodu. Apytikrių koordinačių pataisos skaičiuojamos mažiausiųjų kvadratų metodu. Nagrinėjama išmatuotų linijų ilgių bei parametrinių lygčių koeficientų klaidų įtaka išlygintųjų erdvinių koordinačių tikslumui.

Reikšminiai žodžiai: trilateracija, erdvinės koordinatės, mažiausiųjų kvadratų metodas.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : trilateration, spatial coordinates, least squares method

How to Cite
Skeivalas, J., & Dargis, R. (2012). The accuracy of spatial coordinates determined by trilateration method. Geodesy and Cartography, 32(4), 92-96. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636704
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
314
PDF Downloads
263
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.