Share:


Opportunity to use statistical control for quality assessment of land parcels cadastral data

Abstract

The article analyses the quality assessment of land parcels cadastral data by applying mathematical statistical control methods of serial industrial production. We, however, may not use all existing statistical control methods of industrial production for the quality control of cadastral data. Cadastral data production process has different peculiarities in comparison with the serial industrial production. Every cadastral object has its own unique features. Considering the specific features for producting cadastral data, in comparison with the serial industrial production, and with regard to the existing control methods regulated by legal acts, we use one-phase continuous statistical control methods for the analysis of cadastral data. Mathematical statistical quality indicators are established for the land cadastre of the territory of Lithuania in assessing the total aggregate and in 58 municipalities separately.


Article in Lithuanian


Statistinės kontrolės taikymo galimybės vertinant žemės sklypų  kadastro duomenų kokybę 


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama žemės sklypų kadastrinių duomenų kokybės vertinimas matematinės statistinės kontrolės metodais, taikomais serijinės gamybos pramonės produkcijai kontroliuoti. Deja, ne visus taikomus pramoninės gamybos statistinius kontrolės metodus galima taikyti kadastro duomenų kokybės kontrolei. Kadastro duomenų rengimo  procesas turi ypatumų, palyginti su pramonine serijinės produkcijos gamyba. Kiekvienas kadastrinis objektas turi unikalių savybių. Turint omenyje specifinius kadastrinių duomenų rengimo ypatumus, palyginti su serijine pramonės produkcija, bei atsižvelgiant į dabar taikomą norminiais aktais reglamentuotą kontrolės metodiką, kadastro duomenų analizei parinktas vieno etapo ištisinės statistinės kontrolės metodas. Nustatyti Lietuvos teritorijos žemės kadastro matematiniai statistiniai kokybės rodikliai vertinant visumą ir 58 savivaldybių atskirai.


Reikšminiai žodžiai: kadastriniai duomenys, žemės kadastras, kadastro žemėlapis, ištisinė kontrolė, tikimybė, patikimumas.

Keyword : cadastral data, land cadastre, cadastral map

How to Cite
Zakarevičius, A., & Jonauskienė, I. (2012). Opportunity to use statistical control for quality assessment of land parcels cadastral data. Geodesy and Cartography, 33(4), 115-119. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636731
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
192
PDF Downloads
139
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.