Share:


Airborne sound insulation improvement on masonry partitions using additional plasterboard layers

    Marius Mickaitis Affiliation
    ; Aleksandras Jagniatinskis Affiliation
    ; Boris Fiks Affiliation

Abstract

For the purposes of accumulating knowledge of how to comply with requirements for new buildings of obligatory sound class C or enhanced acoustic comfort sound classes A and B (Lithuanian Building Technical regulations STR 2.01.07:2003), the article discusses improvement on airborne sound insulation of partitions between dwellings using additional plasterboard layers. The results of an empirical approach were obtained performing in situ measurements of the partitions of masonry from silicate blocks and expanded-clay concrete blocks. Theoretical calculations without the evaluation of flanking paths are added. The paper looks at the peculiarities of in situ measurement methods and the estimation of the limiting uncertainty of the sound reduction index. It is showed that the values of the in situ measurements of the airborne sound reduction index in accordance with requirements EN ISO 140 and EN ISO 717 series for rooms having volume higher than 50 m3 varies depending on frequency range. It has been stated, that improvement on the weighed airborne sound reduction index in the frequency range from 100 Hz to 3150 Hz depends on the properties of additional layers and on the characteristics of the main constructions. Resonance in the low frequency range arising due to additional layers may reduce the weighed airborne sound reduction index defined in the frequency range from 50 Hz to 3150 Hz. This fact must be taken into account when designing improvement on masonry wall insulation using an additional layer in dwellings.


Article in Lithuanian.


Mūrinių konstrukcijų garso izoliavimas papildomais lanksčiais sluoksniais


Santrauka. Siekiant sukaupti žinių, kaip užtikrinti naujų gyvenamųjų namų atitiktį privalomosios C garso klasės bei padidinto akustinio komforto A ir B garso klasių reikalavimams pagal STR 2.01.07:2003 reglamentą, teoriniais skaičiavimais bei eksperimentiniais tyrimais nustatytas butus skiriančių sienų ore sklindančio garso izoliavimo pagerėjimas įrengiant papildomą sienų dangą. Eksperimentiniai tyrimai buvo atliekami natūrinėmis sąlygomis matuojant silikatinių plytų ir keramzitbetonio blokelių mūro sienas. Darbe aprašyti teorinio skaičiavimo ir natūrinių matavimų modeliai vienparametriam oro garso izoliavimo rodikliui nustatyti. Parodyta, kaip natūrinių ore sklindančio garso izoliavimo matavimų rezultatai patalpose, kurių tūris didesnis nei 50 m3, gauti griežtai laikantis ISO 140 bei ISO 717 serijos standartų reikalavimų, priklauso nuo įvertinimo dažnių pločio. Remiantis šio darbo rezultatais nustatyta, kad svertinio oro garso izoliavimo pagerėjimas dažnių juostoje nuo 100 Hz iki 3150 Hz priklauso ne tik nuo dangos, bet ir nuo pagrindinės sienos charakteristikų. Žemųjų dažnių rezonansas, atsirandantis dėl papildomos sienos dangos, gali sumažinti svertinį garso izoliavimo rodiklį, nustatomą dažnių juostoje nuo 50 Hz iki 3150 Hz. Į tai būtina atsižvelgti projektuojant pastatų mūrinių konstrukcijų garso izoliavimo gerinimą papildomais lanksčiais sluoksniais ant tampriųjų ryšių.


Reikšminiai žodžiai: akustika, natūrinės sąlygos, akustiniai matavimai, atitvarinės konstrukcijos, papildoma danga, ore sklindančio garso izoliavimo pagerėjimas.


First Published Online: 16 May 2013

Keyword : acoustics, in situ conditions, acoustic measurements, partitions, additional layers, airborne sound insulation improvement

How to Cite
Mickaitis, M., Jagniatinskis, A., & Fiks, B. (2011). Airborne sound insulation improvement on masonry partitions using additional plasterboard layers. Engineering Structures and Technologies, 3(1), 33-40. https://doi.org/10.3846/skt.2011.04
Published in Issue
Mar 31, 2011
Abstract Views
268
PDF Downloads
315
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.