Share:


Modelling of acoustic emission signals at friction of materials’ surface layers

Abstract

A model of the signal of acoustic emission resulting from the normal wear of friction pairs is considered. Its mathematical description is obtained. Modelling of acoustic emission signals at varying strained/deformed state and rotation speed of initial friction pairs is done. The basic regularities of the transformation of acoustic emission form and those of its (emission) parameters of resulting signals are determined. Experimental research of acoustic emission signals is performed and proved to be good when compared to the results of theoretical research.


Medžiagų paviršiaus trinties akustinės emisijos signalų modeliavimas


Santrauka. Išnagrinėtas akustinės emisijos signalų, kurie susidaro normaliame besitrinančių porų dilime, modelis ir jis matematiškai aprašytas. Atliktas akustinės emisijos signalų modeliavimas esant įvairiam pradinių trinties porų sukimosi greičiui ir įtempimų/deformacijų būsenai. Nustatyti pagrindiniai akustinės emisijos signalų formos ir parametrų transformacijos dėsningumai. Atliktas eksperimentinis akustinės emisijos signalų tyrimas, kurio rezultatai gerai sutapo su teoriniais.


Reikšminiai žodžiai: akustinės emisijos signalas, dilimas, trintis, trinties kontakto paviršius, modeliavimas, plastinė deformacija.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : acoustic emission signal, wear, friction, the surface of frictional contact, modelling, plastic deformation, fragile distraction

How to Cite
Filonenko, S., Stadnychenko, V., & Stakhova, A. (2008). Modelling of acoustic emission signals at friction of materials’ surface layers. Aviation, 12(3), 87-94. https://doi.org/10.3846/1648-7788.2008.12.87-94
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
432
PDF Downloads
213
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.