Share:


Research on magnetic declination in Lithuanian territory

    Romuald Obuchovski Affiliation
    ; Petras Petroškevičius Affiliation
    ; Arūnas Būga Affiliation

Abstract

Magnetic declination is the angle between the planes of the astronomic and magnetic meridians. Magnetic declination is used in navigation, geophysics, geodesy, cartography, geology, and other fields. Magnetic declination is often computed from the World Magnetic Model (WMM). It is therefore important to be aware of the accuracy of the computed declination and to investigate its changes. For this purpose, magnetic declination was measured and the methodology of its measurement analyzed. Research was performed at six established points in 1999, 2001 and 2004. Magnetic declination was measured at Vilnius, Kaunas and Klaipeda airports in 2006.


Magnetinės deklinacijos Lietuvos teritorijoje tyrimai


Santrauka. Magnetinės deklinacijos reikšmė navigacijoje dažniausiai apskaičiuojama naudojant pasaulinį magnetinį modelį WMM (World Magnetic Model). Lietuvoje be pakartotinų geomagnetinio lauko matavimų amžių variacijų punktuose magnetinės deklinacijos reikšmė išmatuota ir keturiuose Lietuvos oro uostuose. Straipsnyje įvertintas pasaulinio geomagnetinio lauko modelio WMM tikslumas Lietuvos teritorijoje. Tirta ir įvertinta geomagnetinio lauko parametrų kaita. Išanalizuotas aplinkinių observatorijų tinkamumas Lietuvoje atliktų matavimų rezultatų redukavimui. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, galima pasirinkti tinkamiausią laiką krypties astronominiam azimutui, o kartu ir astronominio dienovidinio krypčiai nustatyti, atsižvelgiant į žinomas parametrų paklaidas, punkto platumą ir metų laiką.


Reikšminiai žodžiai: magnetinė deklinacija, astronominis azimutas, geomagnetinio lauko modelis.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : magnetic declination, astronomical azimuth, geomagnetic field model

How to Cite
Obuchovski, R., Petroškevičius, P., & Būga, A. (2008). Research on magnetic declination in Lithuanian territory. Aviation, 12(2), 51-56. https://doi.org/10.3846/1648-7788.2008.12.51-56
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
363
PDF Downloads
262
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.