Share:


Diagnostics of fly‐by‐wire control system

Abstract

The paper describes the diagnostics of a fly‐by‐wire control system taken during the creation of this system. Special attention is paid to laboratory tests, which should prove the system could be tested in‐flight. An important kind of verification of the system is testing and reconfiguring fault detection and localization methods. The human factor is also taken into consideration.


Kompiuterių reguliuojamos valdymo sistemos diagnostika


Santrauka. Straipsnyje apibūdinama kompiuteriu reguliuojamos valdymo sistemos diagnostika šios sistemos kūrimo metu. Ypatingas dėmesys skirtas laboratoriniams bandymams, kurių rezultatai turi būti patikrinti skrydžio metu. Vienas svarbiausių sistemos verifikavimo būdų yra gedimų nustatymo ir lokalizavimo metodų bandymas. Taip pat įvertinamas ir žmogiškasis faktorius.


Reikšminiai žodžiai: kompiuterių reguliuojama valdymo sistema, bandymai, žmogiškasis faktorius.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : fly-by-wire control system, tests, human factor

How to Cite
Dołęga, B., & Rogalski, T. (2008). Diagnostics of fly‐by‐wire control system. Aviation, 12(2), 41-45. https://doi.org/10.3846/1648-7788.2008.12.41-45
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
400
PDF Downloads
271
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.