Share:


Wind farms and aviation

    Andrej Novák Affiliation

Abstract

Wind is an increasingly important source of energy for the Slovak Republic. It is exploited by the use of turbines to generate electricity. Because of their physical size, in particular their height, wind farms can have an effect on aviation. Additionally, rotating wind turbine blades may have an impact on certain aviation operations, particularly those involving radar.


Vėjo ferma ir aviacija


Santrauka. Vėjas yra vis didėjantis energijos šaltinis Slovakijos Respublikoje. Jis naudojamas generuoti elektrą turbinomis. Vėjo fermos pagal savo fizikinį dydįir  ypač  pagal  aukštį  gali  turėti įtakos  aviacijai.  Besisukančios  vėjo  turbinų  mentės  gali  turėti įtakos  tam  tikroms  aviacijos  operacijoms,  ypač susijusioms su radarais. 


Reikšminiai žodžiai: vėjo ferma, radarų teorija, skrydžių valdymas, komunikacijos navigacija ir priežiūra.


First publish online: 14 Oct 2010

Keyword : wind farm, radar theory, air traffic management, communication navigation and surveillance

How to Cite
Novák, A. (2009). Wind farms and aviation. Aviation, 13(2), 56-59. https://doi.org/10.3846/1648-7788.2009.13.56-59
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
390
PDF Downloads
375
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.