Share:


Measuring surface geometry of airplane wing by means of two methods

    Domantas Bručas Affiliation
    ; Jūratė Sužiedelytė-Visockienė Affiliation

Abstract

Determination of the geometry of aircraft surfaces has always been an extremely complicated task, though it is very important for the aerodynamic properties of the entire aircraft or its parts (like wings, body, rudders, etc.). Measurement of the geometrical properties of aircraft parts is especially difficult due to the smoothness of their surfaces. Here in this paper a short review of two methods of determining the shape of aircraft parts are given: one relies on determining point position by means of laser‐based scanning and another relies on photogrammetry. A comparison of the results of both methods applied to the same aircraft element is also presented.


Orlaivio sparno geometrijos matavimas dviem metodais


Santrauka. Orlaivio paviršiaus geometrijos nustatymas visada buvo labai sudėtinga užduotis, nors tai labai svarbu orlaivio dalių (sparnų, liemens, vairų ir kt.) ar viso  orlaivio  aerodinaminių  charakteristikų  kontrolei.  Nustatyti  geometrinių  orlaivio  detalių  matmenis  yra  ypač  sudėtinga  dėl  jų  lygaus  paviršiaus. Šiame  straipsnyje  trumpai  aprašyti  du  orlaivio  dalių  paviršiaus  formos  nustatymo  metodai:  vienas  remiasi  taškų  koordinačių  nustatymu  naudojant lazerinio skenavimo tipo matavimus, kitas – fotogrametrinius matavimus. Taip pat pateiktas abiejų metodų palyginimas taikant juos to paties orlaivio elemento formos nustatymui.


Reikšminiai žodžiai: tacheometras, lazerinis tolimatis, fotogrametrija, taškų debesis, CAD modelis, matavimų tikslumas.


First publish online: 14 Oct 2010

Keyword : tacheometer, laser distance meter, photogrammetry, point cloud, CAD model, accuracy of measurement

How to Cite
Bručas, D., & Sužiedelytė-Visockienė, J. (2009). Measuring surface geometry of airplane wing by means of two methods. Aviation, 13(2), 44-49. https://doi.org/10.3846/1648-7788.2009.13.44-49
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
388
PDF Downloads
226
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.