Share:


Implementation of integral telecommunication environment for harmonised air traffic control with scalable flight display systems

    Igor Zhukov Affiliation

Abstract

Creation of digital a telecommunication environment requires the integration of satellite and wideband wireless communication facilities into a single telecommunication system and development of hardware and software for formation and transmission of multimedia traffic in real time for harmonised air traffic control with scalable flight display systems. Given article is devoted to integral telecommunication environment for navigation and communication with fundamentally new flight display systems.


Integralios telekomunikacinės aplinkos į diegimas siekiant harmonizuoti skrydžių valdymą su įvairaus pajėgumo skrydžių valdymo vaizduoklių sistemomis


Santrauka. Skaitmeninei telekomunikacinei aplinkai sukurti reikalingas ne tik palydovinių ir plačiajuostės bevielės telekomunikacinės įrangos integravimas į vieną telekomunikacinę sistemą, bet taip pat ir techninės bei programinės įrangos vystymas, siekiant sukurti ir perduoti realaus laiko multimedinį eismą tam, kad būtų harmonizuotas skrydžių valdymas su įvairaus pajėgumo skrydžių valdymo vaizduoklio sistemomis. Nagrinėjama integrali telekomunikacinė sistema, kuri skirta naujus skrydžio valdymo vaizduoklius naudojančiai navigacijai ir telekomunikacijai.


Reikšminiai žodžiai: telekomunikacinė aplinka, multimedinis eismas, medijos objektai, specializuota programinė įranga, sąsaja.


First publish online: 10 Feb 2011

Keyword : telecommunication environment, multimedia traffic, media objects, specialized software, interface

How to Cite
Zhukov, I. (2010). Implementation of integral telecommunication environment for harmonised air traffic control with scalable flight display systems. Aviation, 14(4), 117-122. https://doi.org/10.3846/aviation.2010.18
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
321
PDF Downloads
210
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.