Share:


The idea of a system increasing flight safety

    Tomasz Rogalski Affiliation

Abstract

This paper presents a conception of an airborne control system that can increase the safety of a general aviation aircraft. Sample threats appear on board the general aviation airplane discussed in the paper. The system monitors some events and flight parameters in the cockpit and can take some actions protecting the plane against threats if recognised as necessary. The paper presents sample actions fly‐by‐wire control systems can take to protect a plane against some threats on board. The system can modify a pilot's controls to correct flight and if it is not enough the system can disengage the pilot to autonomously fly the plane to the nearest safe airport


Skrydžių saugumą  padidinančios sistemos idėja


Santrauka. Straipsnyje pateikta valdymo iš oro sistemos koncepcija, kuri gali padidinti bendrosios aviacijos orlaivių saugumą bei aptartos pavyzdines grėsmės bendrosios aviacijos orlaiviuose. Aprašoma sistema stebi lakūno kabinoje rodomus įvairius skrydžio parametrus ir, kilus bet kokiai grėsmei orlaivio saugumui, gali jį apsaugoti. Darbe pateikiami ir kompiuterizuoto elektrodistancinio valdymo sistemos pavyzdžiai, kurie taip pat gali apsaugoti orlaivį nuo jam kylančių grėsmių. Ši sistema gali modifikuoti piloto valdymą taip, kad būtų pakoreguotas skrydis, o jei ir to neužtenka – sistema pajėgi ir autonominiam skrydžiui, kuomet orlaivis yra nukreipiamas į artimiausią ir saugiausią oro uostą be piloto pagalbos.


Reikšminiai žodžiai: bendroji aviacija, skrydžių saugumas, automatinis skrydis.


First publish online: 10 Feb 2011

Keyword : general aviation, flight safety, automatic flight

How to Cite
Rogalski, T. (2010). The idea of a system increasing flight safety. Aviation, 14(4), 112-116. https://doi.org/10.3846/aviation.2010.17
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
296
PDF Downloads
199
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.